Tập huấn quản lý tổng hợp vùng bờ biển Cù Lao Chàm – Quảng Nam

Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm – Hội An vừa bế mạc khóa tập huấn chuyên môn đầu tiên về quản lý tổng hợp vùng bờ khu dự trữ sinh quyển. Tham gia khóa tập huân có 30 cán bộ quản lý, chuyên viên kỹ thuật các ngành thương mại du lịch, nông – ngư nghiệp, tài nguyên môi trường, các xã ven biển, hải đảo của TP. Hội An, Vườn quốc Gia Côn Đảo và sinh viên trường Đại học Portland (Hoa Kỳ). Khóa tập huấn diễn ra trong 4 ngày được thiết kế như một diễn đàn thực tế hỗ trợ người tham gia tiếp cận một cách sinh động các vấn đề quản lý sử dụng tài nguyên môi trường hướng đến phát triển bền vững.

Làm việc theo nhóm để xây dựng chương trình hành động quản lý tổng hợp vùng bờ- Ảnh: Đỗ Huấn

Điền dã, khảo sát mũi Bàn Than, Thuận An (xã Tam Hải, huyện Núi Thành)- Ảnh: Đỗ Huấn

Các thành viên dự tập huấn tham gia thảo luận xây dựng, thiết kế ý tưởng và chương trình hành động quản lý tổng hợp vùng bờ (chú trọng các hệ sinh thái biển và bờ, đặc biệt tập trung các kiểu hệ sinh thái cơ bản tại Hội An, Quảng Nam bao gồm rừng ngập mặn, rạn san hô, thảm cỏ biển, bãi biển, vùng cửa sông, rừng phòng hộ ven biển và tự nhiên đầu nguồn), các nguyên tắc, chiến lược và công cụ quản lý tổng hợp vùng bờ, đi điền dã thu thập thông tin và hoạt động thực tế liên kết vùng thượng nguồn lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành) và vùng ven bờ Quảng Nam.

Các khóa tiếp theo được tổ chức vào năm sau nhằm đảm bảo quá trình quản lý tổng hợp được tiếp nhận, triển khai một cách hiệu quả. góp phần hỗ trợ phát triển bền vững TP.Hội An và tỉnh Quảng Nam.

Đỗ Huấn