Tạm ứng gần 1,3 tỷ đồng tu bổ khẩn cấp di tích có nguy cơ sụp đổ tại Hội An

UBND tỉnh vừa quyết định tạm ứng từ ngân sách tỉnh cho UBND thành phố gần 1,3 tỷ đồng để triển khai cho các tập thể, cá nhân vay tu bổ khẩn cấp các di tích tại khu phố cổ. Đó là các di tích: nhà số 67 Trần Phú (hạng mục nhà trước và khu nhà phụ hơn 263 triệu đồng), nhà số 51/2 Phan Châu Trinh (gần 115 triệu đồng), nhà số 26 Bạch Đằng (hơn 554 triệu đồng) và nhà số 14 Nguyễn Thị Minh Khai (gần 376 triệu đồng).

Tu bổ di tích để bảo tồn quần thể kiến trúc đô thị cổ Hội An – di sản văn hóa thế giới- Ảnh: Đỗ Huấn

UBND thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và theo dõi, thu hồi vốn vay của các đối tượng để hoàn trả ngân sách tỉnh đúng thời hạn. Thời gian thu hồi tạm ứng: đến ngày 15/9/2020.

Đỗ Huấn