Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (2016 – 2019)

Sáng 11.4, Chủ tịch UBND thành phố kiêm Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Nguyễn Văn Dũng đã chủ trì sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình trên địa bàn thành phố Hội An (2016 – 2018).  

Quang cảnh hội nghị sơ kết- Ảnh: Đỗ Huấn

3 năm qua, Chương trình đã đạt được những kết quả tích cực. Tổng nguồn vốn huy động trong 3 năm cho xây dựng NTM đạt 157 tỷ 983 triệu đồng. Trong đó vốn ngân sách nhà nước là 130 tỷ 683 triệu đồng (chiếm 82,7%), vốn nhân dân đóng góp 446 triệu đồng (chiếm 0,3%). Các nguồn vốn được huy động, lồng ghép đầu tư xây mới, nâng cấp các công trình thiết yếu phục vụ sản xuất, dân sinh, phát triển KTXH hiệu quả. Công tác phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ, sản xuất theo chuỗi giá trị, mở mang dịch vụ du lịch, nâng cao thu nhập nhân dân, cải thiện đời sống văn hóa, củng cố ANQP tại địa phương…

Qua khảo sát, xã Tân Hiệp cơ bản đạt chuẩn xã nông thôn mới vào cuối năm 2018 với 19/19 tiêu chí. Các xã Cẩm Thanh, Cẩm Hà, Cẩm Kim nâng được số tiêu chí đạt chuẩn. Thôn Bãi Hương (xã Tân Hiệp) được công nhận đạt “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Dũng trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích thực hiện Chương trình xây dựng NTM– Ảnh: Đỗ Huấn

Toàn thành phố phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 – 2020. Riêng năm 2019, 2 xã Cẩm Hà và Cẩm Thanh đã đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2015 sẽ phấn đấu xây dựng đạt “Xã đạt chuẩn NTM nâng cao”, Tân Hiệp đạt “Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu”. Duy trì và nâng cao chất lượng các xã đã đạt chuẩn NTM như Cẩm Thanh, Cẩm Hà, Tân Hiệp và tăng số lượng thôn đạt chuẩn “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”.

Tại hội nghị sơ kết, UBND thành phố đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM từ năm 2016 – 2019

                                                                                               Đỗ Huấn