Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm – Hội An: Đối thoại với ngư dân 16 xã ven biển Quảng Nam

Gần 1 năm qua, Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Cù lao Chàm – Hội An đã tổ chức 20 buổi truyền thông và đối thoại trực tiếp với cộng đồng ngư dân 16 xã ven biển tỉnh Quảng Nam; các nhóm thanh niên tham gia khai thác, đánh bắt; các doanh nghiệp lữ hành và hướng dẫn viên kinh doanh các dịch vụ du lịch bơi lặn biển tại Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm. Đây là hoạt động thuộc Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến quy chế quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm, ban hành năm 2020.

Khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản trong Khu Bảo tồn biển

Cộng đồng ngư dân các xã ven biển tỉnh Quảng Nam đã nắm bắt quy chế, thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp vi phạm các quy định mới về vùng khai thác, kích thước phương tiện, loại nghề hoạt động,… Một số ngư dân chưa nắm các điều khoản quy định, trong khi đó vẫn có tính trạng cố tình vi phạm. 6 tháng đầu năm 2021, Ban Quản lý Khu bảo tồn Biển Cù Lao Chàm đã xử lý 52 vụ vi phạm về việc khai thác đánh bắt, tăng 12 vụ so với cùng kì năm trước;  đa phần các trường hợp vi phạm là chủ phương tiện ngoài địa phương (không thuộc xã Tân Hiệp – TP. Hội An) và nghề vi phạm chủ yếu là nghề lưới vây.

Tại các cuộc đối thoại, bà con ngư dân đã chia sẻ nhiều ý kiến và nhận thức được cần phải đánh bắt khai thác hợp lý nhằm duy trì nguồn lợi thủy sản và cam kết thực hiện đúng các quy định, chính sách của nhà nước, sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng ngăn chặn các hành vi gây hại trong Khu Bảo tồn biển, đặc biệt là khai thác dùng thuốc nổ, công cụ mang tính hủy diệt,…

Quốc Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *