Hợp tác giữa 2 Khu sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An và Đồng Nai

Ký kết thỏa thuận hợp tác từ năm 2018, 5 năm qua, Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An và Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai đã có những chia sẻ, trao đổi thiết thực.

Lễ ký kết gia hạn hợp tác. Ảnh Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm

Các hội thảo, chương học tập kinh nghiệm về mô hình quản lý, kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái, thực hiện dự án lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên, các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quản lý các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam… đã được triển khai.

Năm 2023, hai Khu sinh quyển phối hợp tổ chức chuyến thực địa, trao đổi chuyên môn tại Vườn Quốc gia Cát Tiên, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cùng các mô hình phát triển xanh, bền vững tại Đồng Nai. 

Hợp tác nâng cao năng lực quản lý Khu sinh quyển

Ban quản lý 2 Khu sinh quyển cũng đã ký kết gia hạn hợp tác trong 5 năm tiếp theo (2023-2028) với 5 nội dung: Thường xuyên trao đổi thông tin về hoạt động quản lý hiệu quả giữa hai bên; tổ chức các hội thảo chuyên đề về bảo tồn đa dạng sinh học, phát huy các giá trị văn hóa – lịch sử, thúc đẩy phát triển du lịch và sinh kế cho cộng đồng địa phương; lựa chọn các mô hình hay, bài học kinh nghiệm và các ứng dụng khoa học – kỹ thuật trong công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững; tạo điều kiện thuận lợi để thành viên các bên được trao đổi, hợp tác nâng cao năng lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thực hiện kế hoạch cụ thể khác do hai bên cùng đồng ý.

Ký kết quy chế phối hợp là sáng kiến giúp hai Khu sinh quyển thực hiện các chức năng vận hành quản lý, bảo tồn và khai thác các giá trị của Khu sinh quyển, phát triển các dự án nghiên cứu khoa học…

QUỐC HẢI