Hội An triển khai các mô hình, giải pháp cải cách hành chính

UBND TP.Hội An vừa đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND xã, phường triển khai thực hiện các mô hình, giải pháp trong công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện với phương châm “Hiểu dân để đồng hành, gần dân để sẻ chia, nghe dân để hành động”;

Hội An nhân rộng và triển khai các mô hình CCHC với phương châm “Hiểu dân để đồng hành, gần dân để sẻ chia, nghe dân để hành động”

Trong đó, tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình, giải pháp trong công tác CCHC tại 100% xã, phường trên địa bàn thành phố gồm mô hình “Ngày giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) không hẹn”; “Niêm yết TTHC bằng mã QR ”; “Fanpage trên mạng xã hội Facebook tương tác giữa chính quyền với người dân”;  “Tổ công nghệ đồng hành cùng người dân và tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến”.

Cạnh đó, xây dựng nội dung chi tiết để triển khai thực hiện các mô hình phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương gồm mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”; “Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC”; “Khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng dịch vụ hành chính bằng hình thức quét mã QR trên ứng dụng Zalo”; “Nhân dân TP.Hội An đồng hành cùng chính quyền trong giải quyết TTHC”.

Ngoài ra, UBND TP.Hội An cũng đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân và tổ chức về dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến.

PHAN SƠN