Hội thảo khoa học “Cù Lao Chàm: Đa dạng tài nguyên thiên nhiên – văn hóa và phát triển bền vững”

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày Khu phố cổ Hội An được công nhận là Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm – Hội An được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, sáng ngày 6.9 Trung tâm QLBTDSVH Hội An phối hợp với Trường Đại học KHXH và NV, Đại học Quốc gia Hà Nội đồng tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Cù Lao Chàm: Đa dạng tài nguyên thiên nhiên – văn hóa và phát triển bền vững” nhằm tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, đánh giá và đưa ra những biện pháp, giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững những giá trị di sản văn hóa – thiên nhiên ở Cù Lao Chàm.

Hội thảo khoa học về Cù Lao Chàm tổ chức tại Hội trường Trung tâm QLBTDSVH Hội An- Ảnh: Đỗ Huấn

Đồng chủ trì Hội thảo còn có các GS. TS Nguyễn Hoàng Trí – Chủ tịch Ủy ban quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam, PGS.TS Đặng Văn Bài – Phó Chủ tịch Hội di sản văn hóa Việt Nam. Ban tổ chức đã nhận được 42 bản báo cáo của các nhà khoa học đến từ nhiều cơ quan nghiên cứu khác nhau. Từ cách tiếp cận chuyên ngành và liên ngành, các báo cáo đã khai thác được nhiều nguồn tư liệu mới, trong đó có những nguồn tư liệu về tự nhiên, môi trường sinh thái, khảo cổ học, tư liệu về lịch sử, những điều tra sâu sắc về dân tộc học, văn hóa học… Tất cả những nỗ lực nghiên cứu đó nhằm mục tiêu tiếp tục làm sáng tỏ truyền thống biển Việt Nam và những mối liên hệ vùng, liên vùng rộng lớn của Cù Lao Chàm và các đảo, quần đảo với các thương cảng – trung tâm kinh tế chính trị miền Trung, với các thị trường – nguồn cung cấp hàng hóa, các nguồn nguyên liệu từ các châu thổ miền Trung của vùng Trường Sơn – Tây nguyên và các quốc gia, bán đảo ở Đông Nam Á, châu Á và thế giới.

Tham dự Hội thảo, ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An cho biết, những thông tin, tư liệu mới cũng như những đề xuất, giải pháp trong Hội thảo sẽ được TP.Hội An tiếp thu, vận dụng, xây dựng, đề xuất chính sách giải pháp để phát triển phù hợp cho Cù Lao Chàm trong thời gian đến.

                                                                                                ĐỖ HUẤN