Hội nghị CLB các di sản thế giới tại Việt Nam

Sáng 7/9, tại Hội An, CLB các di sản thế giới tại Việt Nam tổ chức hội nghị đánh giá công tác nhiệm kỳ 2018-2019, bàn kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2019-2020.

Quang cảnh hội nghị CLB các di sản thế giới tại Việt Nam năm 2019 tại Hội An- Ảnh: Phan Sơn

Nhiệm kỳ qua, CLB các di sản thế giới tại Việt Nam tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa và thiên nhiên; duy trì mối liên hệ, trao đổi thông tin, đẩy mạnh quảng bá, nâng cao hình ảnh, vị thế của các di sản văn hóa thế giới của Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của CLB. Nhiệm kỳ 2019-2020, Trung tâm QLBTDSVH Hội An và Ban quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn tiếp nhận cương vị đồng chủ tịch CLB các di sản thế giới tại Việt Nam.

CLB các di sản thế giới tại Việt Nam được thành lập ngày 04/12/2013 với thành viên là đại diện của đơn vị quản lý các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới của Việt Nam đã được UNESCO công nhận. Hội nghị CLB các di sản thế giới tại Việt Nam được tổ chức luân phiên mỗi năm một lần giữa các khu Di sản thế giới.

Phan Sơn