Hội An : Phân 3 vùng phát triển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hội An lần thứ XVII (2015 – 2020) đã điều chỉnh phân vùng phát triển đô thị Hội An và hướng tới trở thành đô thị loại 2, có bản sắc, kết tinh những giá trị văn hóa truyền thống.

Kế thừa và phát huy định hướng phát triển đô thị Hội An từ những năm trước với 5 tiểu vùng kinh tế – xã hội gồm: khu vực đô thị trung tâm, khu vực đô thị cận trung tâm, khu vực đô thị bờ biển – ven sông, khu vực làng quê và khu vực Cù Lao Chàm – vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển thế giới, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2015 – 2020) đã đề ra nghị quyết, điều chỉnh phân vùng phát triển thành 3 khu vực gồm: đô thị, biển đảo và làng quê. Chủ trương chung là phát triển 3 khu vực bảo đảm đúng định hướng thành phố sinh thái, văn hóa và du lịch, phát triển năng động, giàu bản sắc, hiện đại và bền vững, nhằm mục tiêu vừa bảo tồn nguyên trạng khu phố cổ – di sản văn hóa thế giới, vừa chỉnh trang mở rộng liên hoàn các khu đô thị sinh thái mới, các đô thị biển, các khu vực cảnh quan sinh thái làng quê.

Phía tây vùng biển đảo Cù Lao Chàm- Ảnh: Đỗ Huấn

Theo đó, khu vực đô thị lấy khu phố cổ làm trung tâm, gồm các phường Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong, Tân An, Cẩm Châu, Cẩm Nam, Thanh Hà. Khu vực này cần bảo vệ nghiêm ngặt và phát huy tối ưu các giá trị của khu phố cổ, xác định khu phố cổ là nhân tố quyết định sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Ông Nguyễn Văn Vinh – Phó Chủ tịch HĐND thành phố cho rằng: “Cần quán triệt sâu sắc hơn nữa trong các cấp, các ngành và trong toàn xã hội về vai trò động lực của Khu phố cổ, phát huy tối ưu các giá trị của Khu phố cổ, xác định khu phố cổ là nhân tố quyết định sự phát triển KTXH của thành phố để từ đó mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ thực tiễn, từ thế mạnh của mình, theo cách riêng của mình và phù hợp với lợi ích chính đáng của nhân dân”.

Bên cạnh đó cần chú ý phát triển Tân An, Thanh Hà trở thành những khu đô thị, dịch vụ, chất lượng, hiện đại; kết hợp các yếu tố đặc trưng về sản xuất nông nghiệp, sông nước, cồn bãi, xây dựng Cẩm Nam, Cẩm Châu phát triển theo hướng vừa đô thị vừa làng quê, tổ chức không gian đô thị hài hòa với thiên nhiên và đảm bảo phát triển bền vững.

Khu vực biển – đảo được xác định gồm có các phường Cửa Đại, Cẩm An và xã đảo Tân Hiệp, phát triển theo hướng bảo vệ bền vững môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là sự xâm thực biển ngày càng mạnh; tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, du lịch, giảm tỷ trọng nông – ngư nghiệp, phát triển du lịch sinh thái biển đảo. Đầu tư nâng cấp các bãi biển, bờ biển phục vụ du lịch; tranh thủ các nguồn lực, giải quyết căn bản hạ tầng kỹ thuật thiết yếu nhằm nâng cao chất lượng phát triển tuyến du lịch Cù Lao Chàm; hoàn thiện các khu dân cư, chỉnh trang đô thị ven biển, xây dựng khu dân cư sinh thái hải đảo Cù Lao Chàm và khai thác hợp lý tài nguyên biển đảo để phát triển. Nằm trong vùng lõi khu dự trữ sinh quyển thế giới, có vị trí chiến lược cả về kinh tế lẫn quốc phòng an ninh, Cù Lao Chàm được xác định là khu vực phát triển nằm trong quy hoạch tổng thể của chuỗi kinh tế biển đảo, du lịch biển của tỉnh và miền Trung, gắn phát triển xã đảo với khu vực bờ biển Cửa Đại, Cẩm An, các cồn bãi tự nhiên ở ven sông, ven biển và khu phố cổ Hội An.

Khu đô thị trung tâm nhìn từ bờ nam sông Hoài- Ảnh: Đỗ Huấn

Còn khu vực làng quê bao gồm các xã Cẩm Thanh, Cẩm Hà, Cẩm Kim được định hướng xây dựng các làng quê sông nước gắn với các ngành nghề truyền thống như sản xuất nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, làng nghề… trở thành sản phẩm du lịch độc đáo. Quy hoạch không gian phát triển, kiến trúc xây dựng đảm bảo phù hợp, không bị phá vỡ bởi tác động đô thị hóa, phát huy môi trường sinh thái – nhân văn để xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Để phát triển thực sự hiệu quả các vùng đô thị, lãnh đạo thành phố có kế hoạch tập trung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung, trọng tâm là quy hoạch không gian phát triển du lịch; ban hành các cơ chế chính sách phát triển vùng kinh tế sông nước, làng quê, biển đảo, tập trung là xã đảo Tân Hiệp, làng quê Cẩm Thanh, các vùng nông nghiệp Cẩm Hà, Cẩm Kim… Trước mắt là triển khai thực hiện đề án “Xây dựng làng quê – làng nghề sinh thái xã Cẩm Kim” và “Phát triển bền vững xã đảo Tân Hiệp trên cơ sở bảo tồn và phát huy giá trị Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An”. Bí thư Thành ủy Kiều Cư nói thêm: “Chúng ta đang đứng trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững nhưng nguồn lực đầu tư còn hạn hẹp để tập trung. Do vậy cần phải lựa chọn những công trình, dự án quan trọng để tập trung đầu tư. Theo đó, cần thực hiện khẩn trương việc Quy hoạch thành phố và Quy hoạch xã đảo Tân Hiệp, sớm hoàn thiện nội dung đề xuất với Trung ương một số cơ chế chính sách, ưu đãi cho Hội An đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 và những năm tiếp theo. Tích cực tranh thủ Tỉnh và Trung ương xúc tiến nhanh các công trình và các dự án lớn”.

Lãnh đạo thành phố cũng xác định, Hội An trong những năm tới phải trở thành đô thị loại 2 và là một thành phố có bản sắc, kết tinh những giá trị văn hoá truyền thống trong quá trình hiện đại hoá, công nghiệp hoá trên cả 2 mặt: văn hoá vật thể và văn hoá phi vật thể.

Đỗ Huấn