Hội An giám sát rác thải tại các bãi biển

Bắt đầu từ ngày 3/8, UBND thành phố Hội An triển khai hoạt động giám sát rác thải tại các bãi biển trên địa bàn năm 2022.

Từ ngày 3 đến ngày 6/8, đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp sẽ tham gia tập huấn phương pháp giám sát rác thải tại các bãi biển. Cụ thể là tại các khu vực UBND phường Cửa Đại, đoạn giữa Khách sạn Sunrise và Cát Vàng, đoạn kéo dài từ bên phải của khách sạn Vinpearl đến cồn cát phía dưới cùng bãi biển Cửa Đại và đoạn kéo dài từ bên phải của khách sạn Vinpearl đến cồn cát phía dưới cùng bãi biển Cửa Đại.

Việc giám sát rác thải tại các bãi biển sẽ từng bước hình thành cơ sở dữ liệu về rác thải biển, xây dựng các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa đại dương để đưa vào áp dụng tại Hội An./.

QUỐC HẢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *