Đề xuất giải pháp xử lý rác thải sinh hoạt

Phòng TN&MT vừa phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan họp bàn giải pháp thu gom và xử lý rác thải, đảm bảo môi trường bền vững.

Hiện nay, tổng khối lượng rác thải sinh hoạt thu gom, vận chuyển và xử lý mỗi ngày tại Hội An hơn 71tấn, tương đương 26 nghìn tấn mỗi năm và chiếm 85% lượng rác thải sinh hoạt phát sinh toàn thành phố.

Rác thải mỗi ngày một nhiều, bãi rác không còn chỗ chứa, công suất nhà máy xử lý rác có hạn, lò đốt rác không vận hành,… khiến cho rác thải tại Hội An đang trở thành “vấn nạn”. Chính vì thế, Phòng TN&MT vừa phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan họp bàn giải pháp thu gom và xử lý rác thải.

Cty CP CTCC cân đối thời gian thu gom phù hợp- Ảnh: Quốc Hải

Để thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể tiếp tục phối hợp với chính quyền tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên và nhân dân tham gia thực hiện tốt công tác phân loại rác thải tại nguồn; đẩy mạnh các phong trào đã được Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động như “5 không, 3 sạch”, “Hội Phụ nữ thu gom phế liệu”, “Hội Nông dân với rác thải đồng ruộng”…

Mặt Trận xây dựng, tổ chức chương trình hành động cho các Hội, đoàn thể về chương trình phân loại rác thải; nguồn kinh phí được trích từ kinh phí sự nghiệp môi trường đã được phân bổ về các Hội, Đoàn thể hằng năm. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình phân loại rác thải tại nguồn do các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp xã, phường thực hiện; định kỳ 1 lần/tuần tổ chức giám sát công tác vệ sinh môi trường trên các tuyến đường văn minh.

Bà Nguyễn Thị Hường -Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố nói: “Cần phải có sự phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng địa phương, từng phòng ban; xâu đầu mối lại và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở. Lập nhiều ban bệ mà không làm thì rác thải vẫn cứ bừa bãi”.

Không thu gom rác thải khi chưa được phân loại- Ảnh: Quốc Hải

Hiện nay, UBND các xã phường đang tiếp tục vận động các hộ dân chưa đăng ký thu gom rác thải phải đăng ký về phân loại, xử lý rác theo quy định của thành phố; tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát công tác phân loại rác thải của người dân như thành lập tổ tuyên truyền, kiểm tra, giám sát rác thải tại mỗi địa phương để thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra công tác phân loại, nhắc nhở người dân đưa rác đúng ngày giờ, để rác đúng vị trí theo quy định, nhất là các khu vực có tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại rác thải thấp, thường xuyên ứ đọng rác do không phân loại hoặc bị từ chối thu gom, đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vứt rác bừa bãi.

Các xã phường còn khuyến khích người dân thực hiện tái chế, tái sử dụng rác thải cũng như tự xử lý rác dễ phân hủy để giảm khối lượng rác thải đưa lên xe rác, giảm sự quá tải về công suất xử lý cho Nhà máy xử lý rác thải, giảm chi phí xử lý rác thải của thành phố cũng như giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đối với các địa phương có tổ tự quản thu gom rác thải thì nâng cao hơn nữa hiệu quả của các tổ này trong việc nhắc nhở, hướng dẫn người dân thực hiện phân loại trước khi đưa rác lên xe thu gom về các điểm tập kết để Công ty CP Công trình Công cộng thu gom.

Học sinh tập phân loại rác tại trường học- Ảnh: Quốc Hải

Cùng chung tay để giải quyết “vấn nạn” rác thải, Phòng Giáo dục và đào tạo Hội An đang tiếp tục đưa chương trình giáo dục môi trường vào học đường, giúp học sinh hình thành được thói quen, hành vi ứng xử văn minh, thân thiện với môi trường. Ông Nguyễn Văn Vinh – Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị ngành tiếp tục phát huy chương trình “Đoạn đường em chăm” trong học sinh: “Các em không phải ra đường quét rác mà làm vậy để tác động vào người lớn để thay đổi hành vi, đừng để các em phải làm việc đó và người lớn phải có trách nhiệm”.

Riêng đối với Công ty CP Công trình Công cộng Hội An, đơn vị sẽ tiếp tục quán triệt nhân viên từ chối thu gom rác thải chưa được phân loại; sớm có kế hoạch thực hiện việc dán nhãn lên vật dụng chứa rác đối với rác thải không phân loại để thông báo, thông tin cho người dân về việc thực hiện của mỗi hộ gia đình; đồng thời phối hợp, thông báo về cho các địa phương các trường hợp không thực hiện tốt công tác phân loại rác thải để có sự chấn chỉnh kịp thời.

Công ty cũng đang cân đối thời gian thu gom phù hợp với tập quán sinh hoạt, làm việc của mỗi địa phương, góp phần hạn chế việc đưa rác thải ra quá sớm so với thời gian quy định, gây ra mất mỹ quan và tăng cường hiệu suất xử lý của Nhà máy xử lý rác thải.

Ông Nguyễn Đình Hùng – Trưởng Phòng TN&MT cho rằng: “Qua hiện trạng, tồn tại và vướng mắc, vấn đề quan trọng là cách thức tổ chức quản lý như thế nào để nâng cao chất lượng việc phân loại rác tại nguồn, xử lý đầu ra của rác đảm bảo môi trường bền vững, phục vụ phát triển KT-XH, đặc biệt là du lịch.”

Được biết, Phòng TN&MT Hội An cũng đã đề nghị Ban chỉ đạo Xây dựng Hội An -Thành phố Văn hóa xem xét đưa tiêu chí phân loại rác thải tại nguồn, quản lý rác thải vào bình xét các danh hiệu văn hóa cho các đơn vị, địa phương, thôn, khối phố, hộ gia đình vào cuối năm./.

Quốc Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *