“Cù Lao Chàm nói không với ống hút nhựa và ly nhựa”

Ngày 26/5, thành phố Hội An chính thức phát động Chương trình “Cù Lao Chàm nói không với ống hút nhựa và ly nhựa”, vận động cộng đồng cư dân địa phương và du khách không sử dụng ống hút nhựa và ly nhựa khi đến vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù lao Chàm – Hội An.

Ban quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm tổ chức tham vấn cộng đồng trước khi phát động- Ảnh: Quốc Hải

Tháng 5 năm 2009, Hội An phát động chiến dịch “Cù Lao Chàm nói không với túi ni lông” trên cơ sở huy động sự đồng thuận của cộng đồng người dân Cù Lao Chàm, triển khai một cách bài bản nhiều hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, hỗ trợ giải pháp thay thế, kêu gọi cộng đồng sử dụng có trách nhiệm, giảm thiểu và tiến đến không sử dụng túi ni lông một cách tự giác trên đảo.

Truyền thông phát động “Nói không với ống hút nhựa và ly nhựa”- Ảnh: Quốc Hải

Khảo sát của Ban quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm cho biết, 100% người dân nhận thấy môi trường xanh sạch đẹp, 85% người dân đánh giá ý thức bảo vệ môi trường của người dân được nâng cao, 80% người dân nhận thấy Cù Lao Chàm được khách du lịch tới đông hơn, 25% người dân nhận rõ thu nhập bình quân của mình có tăng lên khi tham gia hoạt động nói không với túi ni lông tại địa phương.

Được biết đến là nơi đầu tiên trong cả nước thực hiện thành công việc kiểm soát túi ni lông, du khách đến tham quan Cù Lao Chàm không ngừng tăng cao. Năm 2009, khách du lịch tới đảo khoảng 32.000 lượt/năm, từ năm 2009 đến năm 2011,  khách du lịch luôn đạt từ 70.000 – 80.000 lượt/năm. Năm 2012, khách du lịch đến thăm đảo Cù Lao Chàm hơn 100.000 lượt, đến năm 2017 đã lên gần 410.000 lượt./.

Quốc Hải