Cẩm Thanh sơ kết 3 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 20/10, UBND xã Cẩm Thanh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2021 – 2023) và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2023 – 2025.

Tại Hội nghị, UBND xã Cẩm Thanh đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong 3 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới

3 năm qua, xã Cẩm Thanh đã duy trì đạt chuẩn Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới và được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Lãnh đạo địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tích cực tham gia, tạo nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, tạo đòn bẫy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và chất lượng sống cho người dân. Hệ thống đường giao thông, kênh mương nội đồng được nâng cấp khang trang, trồng thêm cây xanh, tăng độ phủ mát. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, cảnh quan môi trường đảm bảo xanh – sạch – đẹp. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến, công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm. Kinh tế địa phương phát triển tích cực, du lịch – dịch vụ tăng trưởng nhanh, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát huy thế mạnh, nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp được duy trì và từng bước chuyển hướng sản xuất phù hợp. Thu nhập bình quân đầu người tăng hằng năm (năm 2021 đạt 38,1 triệu đồng, năm 2022 đạt 45,72 triệu đồng, năm 2023 ước đạt hơn 56 triệu đồng).

Có 3 thôn duy trì đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu là Thanh Đông, Thanh Tam, Thanh Nhứt. 2 thôn đăng ký đạt chuẩn trong năm 2024 là Thanh Nhứt và Võng Nhi. Thôn Vạn Lăng phát động đăng ký đạt chuẩn trong giai đoạn 2024 – 2025.

Tại hội nghị, BCĐ và Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Cẩm Thanh đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2024 – 2025, phấn đấu duy trì đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024.

ĐỖ HUẤN