Cẩm Kim chủ động phòng chống thiên tai

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn (PCTT&TTCN) xã Cẩm Kim vừa tổ chức tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

UBND xã Cẩm Kim khen thưởng 8 cá nhân có thành tích trong công tác PCTT&TKCN năm 2022

Trong năm 2022, các cơn bão và tình trạng mưa trái mùa, mưa cục bộ đã gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, tài sản của nhà nước và nhân dân trên địa bàn xã Cẩm Kim.

Công tác PCTT & TKCN đã được xã và các thôn chủ động triển khai thực hiện ngay từ đầu; phối hợp và hỗ trợ tốt trong công tác ứng phó khắc phục kịp thời; nhận thức của cộng đồng, năng lực quản lý rủi ro thiên tai của các cấp và nhân dân được nâng cao.

Công tác thông tin về dự báo, cảnh báo thiên tai được thực hiện nhanh, kịp thời, đảm bảo chủ động trong chỉ đạo, phòng ngừa và ứng phó, giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt là không có thiệt hại về người.

Đến nay, tuyến kè sạt lở khu vực nghĩa trang tại xã Cẩm Kim đã được sửa chữa, địa phương cũng đã khảo sát đề nghị thành phố gia cố tuyến kè Đông Hà và sửa chữa các trạm bơm.

Hiện nay, UBND xã Cẩm Kim đã kiện toàn, bổ sung Ban chỉ huy PCTT & TKCN của xã, chuẩn bị phương án và các địa điểm sơ tán nhân dân khi cần thiết cũng như phương tiện, vật tư, lực lượng để sẵn sàng thực hiện công tác PCTT & TKCN trong mùa mưa bão năm 2023.

PHAN SƠN – NGỌC BÌNH