Các cơ sở nhà hàng – bar trên địa bàn TP chỉ được hoạt động không quá 24 giờ hàng ngày

Theo thông báo mới nhất của UBND thành phố, các chủ nhà hàng – bar trên địa bàn phải tuân thủ đúng các quy định pháp luật nói chung và địa phương nói riêng trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Theo đó, thời gian hoạt động của các cơ sở không quá 24 giờ hàng ngày. Các cơ sở phải thông báo thời gian ngừng hoạt động cho khách biết trước 15 phút. Bắt đầu từ 10 giờ đêm không được mở thiết bị có độ ồn quá 50dB (đề xi ben). Bàn ghế, vật dụng, bảng hiệu chỉ được để trong phạm vi từ cơ sở đến vạch cai đỏ lề đường, đồng thời không sử dụng các đối tượng xe thồ làm môi giới kinh doanh và tuyệt đối không bán các sản phẩm chứa chất kích thích cho du khách.

Các ngành chức năng và các địa phương sẽ kiểm tra thường xuyên để phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh của các nhà hàng – bar trên toàn thành phố.

Lê Hiền