BQL Khu dự trữ sinh quyển CLC-Hội An: Tổng kết hoạt động năm 2017

Sáng ngày 31/1, BQL Khu dự trữ sinh quyển thế giới CLC-Hội An đã tổng kết hoạt động năm 2017.

Quang cảnh Hội nghị- Ảnh: Quốc Hải

Năm qua, cùng với việc tiếp tục truyền thông về Khu sinh quyển cho học sinh THCS, tổ chức và tham gia nhiều sự kiện, lễ hội, BQL Khu dự trữ sinh quyển thế giới CLC-Hội An đã chủ động triển khai nhiều chương trình phát triển sinh kế bền vững, xây dựng nhãn hiệu chứng nhận Khu sinh quyển, hợp tác thu hút đầu tư, quan hệ đối ngoại. Đặc biệt, hoạt động nghiên cứu, giám sát, đánh giá giá trị sinh quyển; các đề tài ngiên cứu, ứng dụng KHCN đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần khẳng định giá trị của khu sinh quyển CLC-Hội An trong hệ thống mạng lưới sinh quyển Việt Nam.

Quốc Hải