UBND thành phố triển khai chương trình công tác năm 2018

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Dũng vừa chủ trì Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2018 với nhiều nội dung quan trọng.

Căn cứ Nghị quyết HĐND thành phố khóa XI, kỳ họp thứ 5 ngày 26 tháng 12 năm 2017 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2018, UBND thành phố đã xây dựng chương trình công tác cụ thể trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch UBND thành phố triển khai chương trình công tác năm 2018- Ảnh: Quốc Hải

Năm 2018, thành phố tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, thực hiện đề án xã hội hóa các sự kiện du lịch trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về phát triển du lịch của thành phố, đặc biệt chú trọng kế hoạch phát triển du lịch tại những vùng ven, Cù lao Chàm- Tân Hiệp, bãi tắm An Bàng – Cẩm An, Cẩm Kim,…

Thành phố giao cho các ban ngành chức năng theo dõi, đôn đốc đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch thiết yếu; tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, hoạt động của các điểm đến và các dịch vụ lưu trú; tham mưu tổ chức tốt các hoạt động, sự kiện lễ hội của thành phố.

Trên các lĩnh vực kinh tế, UBND thành phố giao cho Phòng Kinh tế tham mưu, theo dõi tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mở rộng quy mô đầu tư và thị trường tiêu thụ; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các làng nghề gắn với du lịch đồng thời chỉ đạo triển khai sản xuất nông nghiệp đúng lịch thời vụ, chú trọng hướng dẫn, lựa chọn cơ cấu cây trồng phù hợp; bổ sung hệ thống kênh mương, công trình thủy lợi phục vụ sản xuất,…

Cùng với việc khuyến khích ứng dụng KHKT trong đánh bắt trên biển và nuôi trồng thủy sản, thành phố đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở 2 xã Cẩm Kim và Tân Hiệp, nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với xã Cẩm Thanh và Tân Hiệp.

Về tài chính, ngân sách và đầu tư phát triển, thành phố giao Phòng TCKH, Chi Cục Thuế triển khai các giải pháp quản lý hiệu quả nguồn thu ngân sách Nhà nước; điều hành linh hoạt và phân bổ hợp lý nguồn ngân sách đồng thời phối hợp triển khai nhanh các dự án của Trung ương, tỉnh đầu tư trên địa bàn. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý di sản, tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Thành phố yêu cầu chuẩn bị tổ chức chu đáo các hoạt động Đón Xuân – Mừng Đảng- Ảnh: Quốc Hải

Năm nay, thành phố rà soát, đánh giá lại tất cả các quy hoạch, dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn, xúc tiến thủ tục trình cấp trên nâng cấp Hội An thành đô thị loại II; triển khai phương án quy hoạch trụ sở làm việc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; đặc biệt chú trọng đến công tác bồi thường thiệt hại, tái định cư và các dự án bảo vệ môi trường.

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, các ban ngành tiếp tục nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; hoàn chỉnh và triển khai đề án Hội An – Nhân tình thuần hậu; nâng cao chất lượng giáo dục đại trà; thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia. Bên cạnh đó, thành phố tích cực thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách; duy trì không có hộ nghèo trên địa bàn, phấn đấu không có hộ nghèo trên địa bàn và tạo việc làm mới cho trên 1.700 lao động.

 

Cùng với việc đẩy mạnh công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, các cấp, các ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng, quân sự địa phương, phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm cướp giật, trộm cắp, ma túy.

Về một số nhiệm vụ cần tập trung từ nay đến Tết nguyên đán và trong quý I năm 2018, Chủ tịch UBND thành phố – Nguyễn Văn Dũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền luật định, tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp, nghiên cứu chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2017-2018, sản xuất rau màu và hoa, cây cảnh phục vụ Tết. Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai tốt công tác phục vụ Tết nguyên đán 2018, tổ chức chu đáo các hoạt động Đón Xuân – Mừng Đảng, mừng năm mới với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

“Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phải tập trung rà soát, giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thúc đẩy triển khai các dự án, kiểm tra tiến độ thi công các công trình. Các cơ quan, ban ngành chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công kỷ niệm 50 năm chiến dịch mùa Xuân Mậu Thân năm 1968, Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Hội An và các hoạt động lễ hội, sự kiện đầu năm mới” – Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Quốc Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *