Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

Sáng ngày 22.2, Thành ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Trao cờ cho các cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ- Ảnh: Đỗ Huấn

Năm qua, công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy từ thành phố đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức và quy chế làm việc, tăng cường các buổi làm việc tại cơ sở, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vướng mắc phát sinh… tạo được động lực để thành phố phát triển khởi sắc. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị và chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được quan tâm. Các chương trình kiểm tra, giám sát được triển khai chặt chẽ, chu đáo, đảm bảo tiến độ đề ra. Qua đánh giá chất lượng 77 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, có 13 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 18,3%), 58 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 77,3%), 04 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 5,3%). Về đánh giá, phân loại đảng viên có 555 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 15,3%), 3044 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 75,7%), 396 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 9,8%) và 23 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 0,57%).

Toàn Đảng bộ đã kết nạp được 140 đảng viên, chuyển chính thức cho 107 đảng viên dự bị, cho ra khỏi Đảng 06 trường hợp và xóa tên trong danh sách đảng viên 04 trường hợp do vi phạm Điều lệ Đảng.

Đỗ Huấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *