Thành ủy Hội An bế giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, khóa III năm 2022

Chiều ngày 17 tháng 10 năm 2022, Thành ủy Hội An đã tổ chức Bế giảng Lớp Bồi dưỡng nhận thức về về Đảng, khóa III năm 2022. Đến tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí là lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy cùng 92 anh chị em học viên đến từ 23 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Qua 5 ngày học tập, các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Mục đích của chương trình là giúp những người có nguyện vọng gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam học tập xây dựng động cơ đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học có 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó có 23 học viên đạt loại giỏi, 66 học viên đạt loại khá và còn lại đạt loại trung bình.
Thay mặt BTV Thành ủy đến dự và phát biểu bế mạc lớp học, đồng chí Đinh Phú Đông – Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đã ghi nhận, biểu dương kết quả học tập của các đồng chí học viên và sự giảng dạy nhiệt tình của các đồng chí giảng viên, báo cáo viên Thành ủy. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới các học viên sau khóa học tiếp tục rèn luyện về phẩm chất đạo đức, nỗ lực cống hiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan, tổ chức đơn vị mình, sớm phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam./.

NHẬT QUANG