Sơn Phong xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”

Sáng 3/8, Đảng ủy phường Sơn Phong tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng mô hình“Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2023-2025.

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Sơn Phong ký kết thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”

Khung tiêu chí cơ bản xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” gồm “hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị”, “chất lượng sinh hoạt tốt”, “xây dựng chi bộ, đảng bộ đoàn kết, kỷ luật tốt”, “xây dựng cán bộ, đảng viên tốt”.

Để phong trào thi đua được tổ chức triển khai sâu rộng, Đảng ủy phường Sơn Phong đã tổ chức ký kết thi đua giữa Ban chấp hành Đảng bộ phường với cấp uỷ 07 chi bộ trực thuộc. Trên cơ sở đó, các chi bộ sẽ tiến hành phát động trong đảng viên vào dịp sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 8.

Trong những năm qua, Đảng bộ phường Sơn Phong và các chi bộ đã tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương của cấp ủy cấp trên đạt kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ được nâng cao, giữ vững thể hiện vai trò, vị trí hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Năm 2022, Đảng bộ phường Sơn Phong có 01 chi bộ và 39 đảng viên (tỉ lệ 18,4%) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 06 chi bộ và 172 đảng viên (tỉ lệ 61,4%) hoàn thành tốt nhiệm vu.

Dịp này, Đảng uỷ phường Sơn Phong cũng tổ chức tọa đàm chuyên đề “Công tác phát triển đảng viên mới ở chi bộ”, góp phần xây dựng đảng bộ phường thật sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

VĂN HÒA