Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm và tìm giải pháp thực hiện để mang lại hiệu quả nhưng trên thực tế, tùy tình hình của các tổ chức, cơ sở đảng ở từng địa phương, từng lĩnh vực công tác với những đặc thù riêng nên việc tìm ra một mô hình, một phương thức phù hợp cho mỗi chi bộ là việc hết sức cần thiết.

Trao công nhận di tích cấp tỉnh Khu phố mang dấu ấn kiến trúc Pháp (tuyến đường Phan Bội Châu, phường Sơn Phong)

Chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố quyết định sức sống; sự tồn tại, phát triển của chi bộ. Không duy trì sinh hoạt hoặc chất lượng sinh hoạt chi bộ đạt thấp thì chi bộ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thực tiễn đã chứng minh, những chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ là những chi bộ duy trì sinh hoạt có nền nếp, có nội dung phong phú, thiết thực, hình thức đa dạng, đảm bảo các yêu cầu quy định của tổ chức Đảng đề ra. Nội dung sinh hoạt phải cụ thể, sát hợp với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và phải được chuẩn bị chu đáo, thực chất, nếu là sinh hoạt chuyên đề thì phải chuẩn bị nghiêm túc, kỹ càng hơn nữa. Chương trình cuộc họp cũng cần được biên soạn rõ ràng, từ phần chủ trì điều hành đến thảo luận, góp ý, có trọng tâm trọng điểm, tránh dàn trải, lý thuyết chung chung… Từ thực tiễn hoạt động của chi bộ tại địa bàn, đồng chí Nguyễn Văn Nam – Bí thư Chi bộ khối phố Phong Hòa (phường Sơn Phong) cho biết, trong thời gian vừa qua, chi bộ khối phố Phong Hòa đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, duy trì sinh hoạt nề nếp đúng thời gian quy định. Chi ủy chi bộ chuẩn bị chu đáo, nội dung sinh hoạt có nhiều đối mới, phong phú, thực hiện lồng ghjép việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với khắc phục các yếu kém, tồn tại. “Đảng viên tham gia thảo luận, thể hiện chính kiến của mình, luôn tạo được không khí cởi mở, chân thành; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, nâng cao sức chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Phương pháp điều hành sinh hoạt, điều hành thảo luận, gợi mở vấn đề khoa học hơn. Vai trò trách nhiệm người chủ trì, cấp ủy được thể hiện rõ nét hơn”, đồng chí Nam nói.

BCH nhiệm kỳ 2020 – 2022 của Chi bộ thôn Thanh Đông, xã Cẩm Thanh

Nội dung sinh hoạt chi bộ còn phải gắn với việc khắc phục các yếu kém, khuyết điểm và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong việc tham gia sinh hoạt chi bộ cần tạo điều kiện khuyến khích, động viên đảng viên quan tâm thảo luận, bàn bạc, đóng góp ý kiến. Có như vậy chất lượng sinh hoạt mới đạt yêu cầu. Lãnh đạo cấp ủy chủ trì sinh hoạt cũng cần tôn trọng quy chế, phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến đóng góp của đảng viên với những chính kiến của cá nhân. Bên cạnh đó, cấp ủy chi bộ còn tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Là một chi bộ trong nhiệm kỳ (2015 – 2020) vừa qua luôn có 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ, trên 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ và 5 năm liền luôn hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 3 năm đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng chí Phan Văn Bình – Bí thư Chi bộ khối phố Thanh Tây (phường Cẩm Châu) trao đổi, chi bộ thực hiện nghiêm túc quy định của TƯ Đảng về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức TƯ “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; xem việc tham gia sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ là trách nhiệm và quyền lợi của người đảng viên, thực hiện tốt trong tổ chức sinh hoạt Đảng gắn với thực hiện Quy định số 15 của Tỉnh ủy “về khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Chi bộ thực hiện nghiên túc Quy chế hoạt động của chi bộ, chế độ sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc phân loại, đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên.

Trong điều kiện hiện nay, đòi hỏi Đảng ta phải thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo cho phù hợp. Vì vậy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những biện pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Khi đội ngũ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ góp phần làm cho chi bộ vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vì vậy, vai trò của mỗi đảng viên, phẩm chất đạo đức, tư cách tác phong, tính tiên phong gương mẫu của mỗi đảng viên ở địa phương, đơn vị có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng. Đồng chí Lê Minh Thành – Bí thư Chi bộ thôn Thanh Đông (xã Cẩm Thanh) nói: “Trước hết phải xác định vai trò chính của chi bộ. Trong 5 năm qua, chi bộ tập trung kiện toàn về mặt tổ chức, về mặt phẩm chất đạo đức, làm sao cho tổ chức và mỗi đảng viên thấm nhuần tư tưởng cũng như mỗi hành động, từ việc nhỏ đến việc lớn, đặc biệt là vận động cho được bản thân, gia đình mình, người thân mình chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng cũng như pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương”.

Như vậy, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên không chỉ góp phần quyết định việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng mà còn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong thực tiễn của chi bộ đối với nhiệm vụ được giao. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới và giai đoạn tới, đồng chí Lê Chơi – Phó Bí thư thường trực Thành ủy nhấn mạnh thêm, phải thường xuyên củng cố, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. “Chất lượng lãnh đạo của Đảng phải được thể hiện ở các mặt: Kinh tế phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giải quyết hiệu quả công tác xoá nghèo, cận nghèo đồng thời đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền được nâng lên”, đồng chí Lê Chơi nói.                                                  

                                                                                          Đỗ Huấn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *