Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hội An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 16/7, đại hội đại biểu Đảng bội thành phố Hội An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Phan Việt Cường – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo Đảng, Chính quyền qua các thời kỳ, các địa phương kết nghĩa và 300 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 4.500 đảng viên của Đảng bộ TP.Hội An tham dự đại hội.

Đại hội chính thức khai mạc ngày 16/7/2020

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Trần Ánh – Bí thư Thành ủy khóa XVII, nhấn mạnh: “Những vấn đề đặt ra trong nhiệm kỳ đến là hết sức nặng nề và quan trọng, đòi hỏi phải có Ban chấp hành đầy đủ phẩm chất và trí tuệ để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Chính vì vậy, đại hội phải sáng suốt lực chọn những đảng viên ưu tú bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 18. Từ vị trí quan trọng và ý nghĩa to lớn đó, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, mỗi đại biểu vinh dự được có mặt hôm nay sẽ phát huy phẩm chất văn hóa của con người phố Hội, phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, tâm huyết, bản lĩnh của đảng viên tham gia tích cực các hoạt động để đại hội lần này thực sự là đại hội của đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển”.

Báo cáo chính trị trình đại hội do đồng chí Lê Chơi – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đọc, cho biết, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đã đạt được những thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện. Kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng và đạt tăng trưởng khá cao, trong đó ngành du lịch tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển. Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng, nâng cấp. Công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái được chú trọng. Văn hóa  giữ vai trò nền tảng, động lực, mục tiêu của phát triển; an sinh xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo. Uy tín, vị thế của Hội An tiếp tục nâng cao trong nước và quốc tế.

5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của thành phố đạt 15%, thu nhập bình quân đầu người đạt 62,4 triệu đồng/năm 2019, tăng gấp 2 lần so với 5 năm trước đó. Đến năm 2017, Hội An đã xóa xong hộ nghèo một cách bền vững.

Từ năm 2015 nay, tổng lượt khách đến Hội An ước đạt 22,5 triệu lượt, tăng gấp 2,6 lần so với 5 năm trước, tăng bình quân hơn 20% mỗi năm. Tổng lượt khách lưu trú ước đạt 8,5 triệu lượt với khoảng hơn 18 triệu lượt ngày khách lưu trú. Giá trị sản xuất kinh tế du lịch theo giá hiện hành ước đạt 22.870 tỷ đồng, tăng bình quân 19,5%/năm. Thu ngân sách nhà nước năm 2019 của thành phố đạt khoảng 1.900 tỷ đồng. 

Trong 5 năm, tổng vốn đầu tư xã hội của thành phố hơn 13 nhìn tỷ đồng, riêng vốn chi đầu tư phát triển từ ngân sách thành phố ước đạt 2.760 tỷ đồng; bộ mặt đô thị của Hội An được chỉnh trang hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần của thị dân tiếp tục được nâng cao.

Năm 2017, Thành ủy Hội An đã ban hành Nghị quyết 04 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hội An đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch” dựa trên sự tổng hòa của 3 yếu tố: kinh tế, môi trường và xã hội bền vững. Nghị quyết này được đông đảo cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp Nhân dân đồng tình hưởng ứng, thực hiện, đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới.

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được triển khai đồng bộ. Đảng bộ thành phố luôn nắm chắc tình hình và điều kiện thực tế của địa phương để xây dựng và ban hành các nghị quyết, quyết định lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng, toàn diện, mang tính khả thi. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; chú trọng đấu tranh chống âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác củng cố, kiện toàn, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được triển khai có nề nếp vàdần đi vào thực chất. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm. Việc luân chuyển và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện thường xuyên, đảm bảo đúng quy trình. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được coi trọng nhằm đảm bảo sự trong sạch, vững mạnh của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận, các đoàn; thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề; những sai phạm được xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng việc, đúng quy trình và đảm bảo dân chủ.

Hệ thống dân vận được kiện toàn, củng cố. Các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “dân vận khéo” được đẩy mạnh; phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” đươc triển khai đồng bộ, phát huy trí tuệ, khơi dậy tiềm năng, tạo sự đồng thuận và huy động các nguồn lực trong Nhân dân.

Từ thực tiễn hoạt động, cả thành quả đạt được và những khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố đã đúc kết những bài học kinh nghiệm, như sau: “Thứ nhấtvai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng phải được thể hiện ngay từ từng cán bộ, đảng viên, từng chi bộ đến các cấp ủy đảng, đặc biệt là người lãnh đạo cấp ủy và người đứng đầu chính quyền; vấn đề quyết định là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ Thành phố đến cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thứ hai, quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “lấy dân làm gốc”, gắn bó mật thiết với Nhân dân đi liền với phát huy dân chủ, nắm bắt diễn biến đời sống và giải quyết kịp thời những vấn đề cấp thiết ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận xã hội. Thứ ba, kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ trước, hết sức tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ của cấp trên và các nguồn lực bên ngoài nhưng quan trọng là bám sát thực tiễn, làm tốt công tác dự báo, dự lường đúng đắn để đề ragiải pháp kịp thời, phù hợp. Thứ tư, phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, cách làm bài bản, dân chủ, chắc chắn; kiên trì, cầu thị lắng nghe nhưng phải có tư duy độc lập trong suy nghĩ, trong xử lý thông tin từ nhiều nguồn để có kết luận và quyết định chính xác.Thứ năm, năng động tìm tòi cách làm mới, mô hình phát triển mới, mạnh dạn đi trước đón đầu trên một số lĩnh vựcđể tạo sức bật, tạo đà mạnh mẽ, tạo đột phá; đối với những việc mới, khó, phức tạp thì tiến hành thí điểm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, tìm ra cách làm phù hợp”.

Tuy nhiên, nhìn lại nhiệm kỳ qua cũng còn bộc lộ một số tồn tại, nguyên nhân chủ yếu là doviệc tiếp thu và nhận thức một số chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước chưa kịp thời, sâu sắc; chưa chủ động và thiếu quyết tâm trong việc tranh thủ cơ chế hỗ trợ của Trung ương và Tỉnh; chưa có những giải pháp đột phá, đồng bộ để huy động mọi nguồn lực cho phát triển; tinh thần gương mẫu ở một bộ phận cán bộ, đảng viên còn yếu; tính quyết đoán của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý từ Thành phố đến cơ sở chưa được phát huy. 

Về phương hướng, quan điểm phát triển trong 5 năm đến, báo cáo chính trị do đồng chí Lê Chơi – Phó bí thư Thành ủy khóa 17, đọc tại đạihội, cho biết: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố khốiđại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ xứng tầm với yêu cầu nhiệm vụ; tập trung huy động mọi nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ của Tỉnh và Trung ương về cơ chế, chính sách phù hợp; đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ nhằm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng thành phố Hội An thân thiện, an toàn, phát triển bền vững theo định hướng sinh thái- văn hóa- du lịch”.

Trong đó, quan điểm phát triển là: Xây dựng Hội An phát triển năng động, toàn diện, bền vững dựa trên sự tổng hòa 3 yếu tố: kinh tế bền vững, môi trường bền vững, xã hội bền vững. Hạt nhân của sự tổng hòa ấy là văn hóa và con người. Đảm bảo cân đối giữa các lĩnh vực và các khu vực; giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn; giữa phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương pháp luật với nâng cao chất lượng sống của Nhân dân. Gắn tốc độ tăng trưởng với chất lượng phát triển trong từng ngành, từng lĩnh vực;khai thác các yếu tố phát triển theo chiều rộng nhưng đặc biệt coi trọng các yếu tố phát triển chiều sâu;phát huy tiềm năng và lợi thế về đa dạng sinh học, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên vớitầm nhìn dài hạn.Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa kế thừa, bảo tồn và phát triển, bản sắc chung và tính đặc thù, văn hóa và văn minh; trong đó chú trọng giữ gìn các giá trị truyền thống làm nền tảng, lấy các yếu tố “tĩnh” làm tiêu chí cho sự ổn định và phát triển bền vững. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực xã hội là yếu tố quyết định; chú trọng tính liên kết, tương hỗ với các địa phương lân cận, liên vùng phát triển theo quy hoạch của Trung ương và Tỉnh; mở rộng và đẩy mạnh giao lưu, hợp tác, chủ động hội nhập để tạo động lực phát triển.

Đồng chí Phan Việt Cường – Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phan Việt Cường – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hội An cần phải triển khai quyết liệt, từng bước xây dựng Hội An trở thành thành phố sinh thái, văn hóa du lịch sinh thái phía đông nam của tỉnh, góp phần đưa Quảng Nam trở thành trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước và trong khu vực.

“Nhiệm kỳ đến, Hội An phải tiếp tục bảo tồn đô thị cổ một cách bền vững, bám sát các nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ du lịch. Tập trung mở rộng không gian du lịch ra những vùng xung quanh, giảm áp lực cho khu phố cổ và tạo sinh kế cho người dân vùng ven; chú trọng phát triển đồng bộ các loại hình du lịch, tạo nhiều sản phẩm. Tranh thủ các nguồn lực tập trung đầu tư nâng cao hạ tầng kinh tế xã hội. Đảng bộ và chính quyền thành phố cần đề ra những giải pháp thực sự thiết thực, trong đó không chỉ chú trọng công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo các di sản văn hóa mà còn bảo vệ, giữ gìn hệ sinh thái,…” – Đồng chí Phan Việt Cường, nói.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 18

Trong ngày 16/7, đại hội đại biểu thành phố Hội An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 41 Ủy viên. Ngày 17/7, đại hội tiếp tục làm việc tại hội trường Công viên Hội An.

Quốc Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *