Hội nghị Thành ủy mở rộng lần thứ 16

BCH Đảng bộ thành phố khóa XVII vừa tổ chức hội nghị mở rộng lần thứ 16 để tổng kết tình hình thực hiện các nhiệm vụ lãnh đạo phát triển KTXH, ANQP và xây dựng Đảng, dân vận mặt trận năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018 trong bối cảnh chung còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế – xã hội của thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế tăng trưởng vượt kế hoạch đề ra với giá trị sản xuất toàn ngành đạt trên 10 ngàn tỷ đồng, tăng 16,2% so với năm 2017; Tổng lượt khách đến Hội An năm 2018 đạt trên 4,9 triệu lượt, tăng hơn 50,84%; Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 46 triệu đồng, tăng hơn 4,4 triệu đồng; Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Sự nghiệp giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao; khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển và có tiến bộ trên một số lĩnh vực; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được củng cố và tăng cường. Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, thành phố đã tổ chức thành công nhiều sự kiện có tầm ảnh hưởng lớn như: chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 10 năm thành lập Thành phố Hội An; Lễ hội Ẩm thực quốc tế Hội An 2018; Giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản 2018; Sơ kết 20 năm Đề án “Tái hiện Đêm phố cổ đầu thế kỷ XX”… qua đó, đã tạo được ấn tượng tốt đẹp đối với người dân, báo chí truyền thông và du khách.

Quang cảnh hội nghị Thành ủy mở rộng lần thứ 16- Ảnh: Đỗ Huấn

Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của Thành ủy; các kết luận, ý kiến chỉ đạo của Thànhủy, HĐND, UBND thành phố có việc còn chậm, chưa theo đúng kế hoạch đề ra; công tác quản lý du lịch – dịch vụ ở một số địa phương chưa tốt, chưa theo kịp với sự phát triển; công tác quản lý đất đai, xây dựng, khoáng sản và môi trường ở một số địa phương còn lỏng lẻo; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp; sự phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết công việc có việc chưa chặt chẽ và đồng bộ; việc nắm bắt, xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh ở cơ sở chưa kiên quyết, chưa kịp thời.

Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và đầy trách nhiệm, tại hội nghị các đại biểu đã tham gia phát biểu đóng góp nhiều ý kiến rất xác đáng trên nhiều lĩnh vực, chất vấn, tranh luận nhiều vấn đề còn có ý kiến khác nhau để làm sáng tỏ hơn những nội dung trong báo cáo cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của BTV, Thưởng trực HĐND, UBND, các Ban xây dựng Đảng và các ban ngành, đoàn thể có liên quan, góp phần định ra kế hoạch và giải pháp thực hiện có hiệu quả hơn, mang lại kết quả tốt hơn trong qáu trình xây dựng và phát triển thành phố trong năm 2019 sắp tới.

Đỗ Huấn