Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 2022

Sáng ngày 21/4, tại hội trường BCH quân sự thành phố Hội An đã diễn ra hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 2022.

Thượng tá Nguyễn Văn An phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2022, thành phố Hội An đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân thi hành NVQS, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật. Toàn thành phố đã phát 143 lệnh gọi nhập ngũ trực tiếp đến tay thanh niên bảo đảm đúng quy định và thời gian, không có trường hợp chống lệnh gọi nhập ngũ. Lễ giao nhận quân được tổ chức trang nghiêm và nhanh gọn, đảm bảo quy định phòng chống dịch Covid-19.
Thực hiện tốt chủ trương “địa phương làm tròn khâu” và bám sát phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”. Năm 2022 thành phố đã tổ chức quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc Luật NVQS, điều chỉnh kịp thời phương án giao nhận quân bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2022 trên một số lĩnh vực như: công tác quán triệt các văn bản hướng dẫn; công tác điều tra rà soát thực lực; công tác phát lệnh và nhận lệnh gọi khám sức khỏe NVQS; công tác lập lý lịch và thâm nhập “2 gặp, 4 biết”. Đồng thời đề ra một số giải pháp thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đảm bảo chất lượng và đạt hiệu quả cao nhất.

HOÀI THƯƠNG – Ý NGUYỄN