Hội An mở lớp học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 6

 Hôm qua (04/01), Thành ủy Hội An mở lớp học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 6) cho các cán bộ chủ chốt của thành phố.

Quang cảnh buổi học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 tại Hội An- Ảnh: Minh Vũ

Tại đây, các báo cáo viên đã truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi và các điểm mới, quan trọng của 4 Nghị quyết Trung ương 6, gồm: Nghị quyết số 18 về  “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết 21 về “công tác dân số trong tình hình mới”.

Theo kế hoạch của Thành ủy, sau lớp dành cho cán bộ chủ chốt, trong tháng 01/2018, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố, mặt trận đoàn thể, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, lực lượng vũ trang và Liên đoàn lao động thành phố có kế hoạch tổ chức các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động ngoài đảng, các hội viên, đoàn viên.

Sau đợt học tập, Thành ủy sẽ chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị xây dựng chương trình kế hoạch hành động trên cơ sở vận dụng Nghị quyết vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố và đơn vị. Cùng với đó, tất cả cán bộ, công chức, viên chức phải dành thời gian nghiên cứu và viết thu hoạch cá nhân đánh giá kết quả nhận thức sau đợt học tập.

Lê Hiền