Diễn đàn “Phụ nữ Hội An tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” năm 2023

Sáng ngày 20/6, Hội LHPN thành phố Hội An đã tổ chức Diễn đàn “Phụ nữ Hội An tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” năm 2023.

Quang cảnh diễn đàn “Phụ nữ Hội An tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” năm 2023
Các chị em phụ nữ tham gia góp ý kiến tại diễn đàn

Với 21 ý kiến được gửi lên liên quan đến công tác xây dựng Đảng, góp ý xây dựng chính quyền, tại diễn đàn chị em phụ nữ cũng tham gia phát biểu thêm nhiều ý kiến xoay quanh tính gương mẫu, kỷ cương trong quản lý của tổ chức Đảng, cán bộ và đảng viên lãnh đạo; đề nghị quan tâm hơn đến đời sống, tình hình an ninh trật tự, mĩ quan đô thị, giải tỏa đền bù và các vấn đề bức xúc khác liên quan đến vệ sinh môi trường, tệ nạn xã hội, các công trình giao thông trên địa bàn thành phố,…

 Đại diện lãnh đạo thành phố tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp của cán bộ Hội và chị em phụ nữ

Lãnh đạo thành phố đã tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp của cán bộ Hội và chị em phụ nữ, biểu dương sự nỗ lực trong phong trào thi đua xây dựng của đội ngũ cán bộ nữ toàn thành phố. Đồng thời sẽ có kế hoạch nghiên cứu, điều chỉnh bổ sung để hạn chế những vấn đề bất cập của chị em, hướng đến phát triển KTXH thành phố bền vững.

THÚY UYÊN