Đảng bộ Cẩm Châu: Nghe dân góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ

Bài học kinh nghiệm sâu sắc của Đảng bộ phường Cẩm Châu trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở vững mạnh là luôn làm tốt công tác quy hoạch một cách bài bản, đúng người đúng việc gắn với đánh giá, đào tạo và bố trí sử dụng sau đào tạo; lựa chọn phát hiện những cán bộ trẻ có triển vọng để tạo nguồn đáp ứng yêu cầu thực tế và lâu dài, bảo đảm tính kế thừa và phát triển.

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Đinh Cao Thắng – Bí thư Đảng ủy phường cho biết: “Các mặt công tác: đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bố trí cán bộ đều được Đảng bộ thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy trình, khách quan, dân chủ, đảm bảo nguyên tắc. Bên cạnh đó, công tác bổ nhiệm, đề bạt, bố trí cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt của địa phương được thực hiện tốt, đúng người đúng việc, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức của phường có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có trách nhiệm với Đảng với nhân dân. Ngoài ra, BCH Đảng bộ cũng đã chú trọng xây dựng cán bộ ở các khối phố vững mạnh, làm nòng cốt cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở”.

Hói Muống Cẩm Châu được cải tạo cảnh quan và đảm bảo vệ sinh môi trường- Ảnh: Đỗ Huấn

Đảng bộ phường Cẩm Châu hiện có 12 chi bộ trực thuộc với tổng số hơn 380 đảng viên. Trong đó phần lớn đảng viên là cán bộ hưu trí được rèn luyện trong thời kỳ kháng chiến, đồng thời được trang bị những kiến thức và kinh nghiệm trong thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng. BCH Đảng bộ phường xác định, đây là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho đội ngũ cán bộ trẻ nên BCH thường xuyên tranh thủ ý kiến đóng góp và sự hỗ trợ cần thiết.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, BCH Đảng bộ luôn giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, tuân thủ quy chế làm việc của BCH, phát huy tính đoàn kết thống nhất trong Đảng. Trên cơ sở quy chế làm việc, từng đồng chí được phân công đã thể hiện vai trò cá nhân phụ trách trong từng lĩnh vực, tham mưu và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao. Những vấn đề thuộc về chủ trương đều được bàn bạc và quyết định một cách dân chủ, phát huy trí tuệ trong tập thể lãnh đạo, đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện trước Đảng bộ và nhân dân.

Đảng bộ đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện, thống nhất trong hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm và tạo niềm tin trong quần chúng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng thường xuyên được quan tâm, nhất là đối với đội ngũ đảng viên trẻ. Không chỉ nêu cao tinh thần gương mẫu trong học tập, tác phong đạo đức, tinh thần trách nhiệm, từng đảng viên trẻ trong cương vị công tác của mình còn luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết và giải quyết các vấn đề phát sinh một cách kịp thời. “Tăng cường công tác sâu sát gần dân, sát dân và đảm bảo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phân công tất cả cán bộ từ lãnh đạo đến cán bộ các ban ngành, hội, đoàn thể của phường đều xuống từng tổ dân cư để sinh hoạt, triển khai tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của công dân, đồng thời lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, kiến nghị đề xuất chính đáng của nhân dân. Từ đó giúp cho lãnh đạo địa phương đưa ra những giải pháp thực hiện phù hợp và hiệu quả. Trong các cuộc họp tổ dân cư đều có nội dung lấy ý kiến góp ý của nhân dân về công tác tiếp dân, giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân, cũng như góp ý về đạo đức lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ nhân viên UBND phường, qua đó chấn chỉnh hoặc xử lý kịp thời những cán bộ có hành vi sai phạm”, Bí thư Đảng ủy phường Đinh Cao Thắng trao đổi.

Dân quân Cẩm Châu hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lụt- Ảnh: Đỗ Huấn

Bên cạnh đó, Đảng ủy phường cũng luôn tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thông qua các chương trình kiếm tra, giám sát hằng năm. Vai trò của UB kiểm tra Đảng ủy được phát huy rõ nét nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Cùng với việc giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng và cả hệ thống chính trị, Đảng bộ phường Cẩm Châu còn không ngừng tạo môi trường làm việc tổt nhất để khích lệ sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Nhờ vậy, trong những năm qua mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng Đảng bộ phường đã lãnh đạo thực hiện đạt nhiều kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế có mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống văn hóa xã hội được nâng cao, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hệ thống chính trị vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và đội ngũ đảng viên được nâng lên. Đảng bộ Cẩm Châu đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và được công nhận tiêu biểu nhiều năm.

Đỗ Huấn