Đại hội đại biểu Mặt trận phường Cẩm An lần thứ XIII

UBMTTQVN phường Cẩm An vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 để tổng kết tình hình thực hiện Chương trình hành động nhiệm kỳ qua (2014 – 2019) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

Ủy ban Mặt trận phường Cẩm An nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt tại Đại hội lần thứ XIII- Ảnh: Đỗ Huấn

Nhiệm kỳ qua, Ban Thường trực UBMT phường Cẩm An đã phát huy được tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai đạt hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Đáng chú ý là đã có nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ xoá đói giảm nghèo, thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Đến nay, toàn phường chỉ còn 06 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội, chiếm tỷ lệ 0,43%. Các đối tượng chính sách đã được hỗ trợ xóa nhà tạm và sửa chữa nhà ở với số tiền hơn 2 tỷ đồng cho 55 trường hợp. Quyền dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân được phát huy; công tác giám sát và phản biện xã hội tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh được chú trọng, mang lại hiệu quả cao. Công tác tổ chức và năng lực hoạt động của hệ thống mặt trận phường thường xuyên được củng cố và nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra…

Đại hội đã hiệp thương cử ra UBMTTQVN phường Cẩm An nhiệm kỳ XIII (2019 – 2024) gồm 31 vị và đoàn đại biểu tham dự Đại hội Mặt trận thành phố sắp tổ chức gồm 09 đại biểu chính thức và 01 dự khuyết.

                                                                                                Đỗ Huấn