Công bố quyết định thành lập Trung tâm Chính trị tại thành phố Hội An

Sáng ngày 5/6, Ban thường vụ Thành ủy Hội An tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Trung tâm Chính trị thành phố Hội An. Dự hội nghị có đồng chí Trần Ánh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hội An lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các đồng chí Thành ủy viên, Ủy viên UBKT Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và lãnh đạo các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội thành phố cùng tham dự.

Đồng chí Trần Ánh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hội An phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ

Tại hội nghị, đồng chí Tạ Ngọc Quý – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tổ chức Thành ủy thành phố Hội An đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thành lập Trung tâm Chính trị thành phố Hội An, kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2023. Theo đó, Trung tâm Chính trị thành phố được thành lập trên cơ sở tách từ Ban Tuyên giáo Thành ủy và thực hiện nhiệm vụ, bộ máy biên chế theo Quy định số 208- QĐ/TW ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và nhiệm vụ do Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy giao.

Đồng chí Đinh Phú Đông – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị TP. Hội An phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ tại buổi công bố quyết định, đồng chí Trần Ánh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hội An đề nghị tập thể cán bộ, viên chức của Trung tâm Chính trị thành phố cần làm tốt các công tác tham mưu cho Ban thường vụ Thành ủy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng tập thể đoàn kết, phát huy hiệu quả năng lực, vai trò để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hội An trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Trung tâm Chính trị Hội An

Hội nghị cũng đã thông qua quyết định bổ nhiệm đồng chí Đinh Phú Đông – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Hội An.

THÚY UYÊN