Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

Ngày 22/5/2016, toàn dân cả nước sẽ tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điều đó cũng cho biết là nhiệm kỳ hoạt động của HĐND thành phố sắp kết thúc. Tuy nhiên nhìn lại một năm hoạt động 2015 vừa qua có thể khẳng định hầu hết đại biểu HĐND thành phố đều thể hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu dân cử, nhiệt tâm nhiệt tình với trọng trách lớn lao được cử tri thành phố gửi gắm, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Các đại biểu đã tham gia đày đủ các kỳ họp – một trong những nhiệm vụ quan trọng của hoạt động HĐND. Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức họp liên tịch với UBND thành phố và các cơ quan chức năng liên quan sớm hơn thời gian Luật định để xây dựng nội dung, chương trình các kỳ họp. Năm qua, thành phố đã tổ chức 4 kỳ họp gồm 2 kỳ thường kỳ và 2 kỳ bất thường để tiến hành bầu cử bổ sung các chức danh HĐND và các Ban thuộc HĐND, thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020. Các kỳ họp được tổ chức đúng trình tự, thủ tục Luật định, bảo đảm chất lượng nội dung, công khai, dân chủ.

Kè chống xâm thực bãi biển Cửa Đại là một trong những nội dung được các đại biểu HĐND thành phố và khu vực Cẩm An – Cửa Đại quan tâm sâu sắc- Ảnh: Đỗ Huấn

Trong công tác giám sát, năm nay Thường trực HĐND thành phố chủ trương không tổ chức nhiều hoạt động giám sát theo chuyên đề để tạo điều kiện tập trung cho các nhiệm vụ quan trọng và sự kiện lớn của đất nước và thành phố. Nhưng Thường trực vẫn dành thời gian để cùng với UBND thành phố tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho nhân dân tại các Làng Chài, các dự án phát triển du lịch tại phường Cẩm An, Cửa Đại và các giả pháp phát triển KTXH đột phá của thành phố. Bên cạnh đó, Thường trực và 2 Ban HĐND còn đẩy mạnh hoạt động giám sát thường xuyên thông qua các hình thức như khảo sát, kiểm tra thực tế, theo dõi góp ý trực tiếp với UBND, các ngành, các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND cùng nhiều vấn đề bức thiết khác. Là đơn vị phối hợp chặt chẽ với HĐND nhằm tham gia xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, ông Lê Chơi – Chủ tịch UBMT TQVN thành phố cho biết, kết quả hoạt động trong công tác cải cách hành chính là đã từng bước tạo thuận lợi cho nhân dân trong việc xin, đề nghị cấp giấy phép xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà ở, đồng thời đảm bảo công tác quản lý quy hoạch, quản lý kiến trúc, quản lý trật tự xây dựng đô thị ngày càng hiệu quả hơn.

Phương thức giám sát cũng được đổi mới thông qua kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao và đã kết luận. Nhờ đó, hầu hết các nhiệm vụ đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện khẩn trương, bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa là công tác tiếp dân, kiến nghị giải quyết đơn thư khiếu nại, tổ chức của công dân cũng được HĐND thành phố chú trọng thường xuyên. Thông qua nhiều hình thức tiếp dân, trong năm Thường trực và 2 Ban đã tiếp 85 lượt công dân, tiếp nhận 125 đơn, 8 ý kiến (bằng 151%, tăng 51% số lượng đơn, thư so với năm 2014, đã kịp thời chuyển đến UBND thành phố và các ngành chức năng để xem xét, giải quyết. Ông Nguyễn Văn Vinh – Phó Chủ tịch HĐND thành phố trao đổi về cách tham gia giải quyết bảo đảm hiệu quả các kiến nghị, khiếu nại của công dân: “Đối với một số đơn thư chậm được giải quyết so với thời gian luật định và xét thấy có tính chất phức tạp, Thường trực HĐND và 2 Ban đã tổ chức khảo sát thực tế để có chính kiến, quan điểm cụ thể bằng văn bản, kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyết; hoặc một số đơn thư phản ánh việc giải quyết của các cơ quan chức năng làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân, Thường trực HĐND và 2 Ban đã can thiệp, nêu rõ quan điểm cụ thể rõ ràng và kiên quyết bảo vệ quan điểm để kiến nghị giải quyết đảm bảo quyền lợi của công dân. Đến nay có 110 trường hợp đã được giải quyết (đạt 82,7%), các trường hợp còn lại UBND thành phố đang chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục tham mưu giải quyết”.

Các công trình dân sinh và thúc đẩy phát triển KTXH được HĐND thành phố tham gia giám sát chặt chẽ- Ảnh: Đỗ Huấn

Năm 2015 có thể nói là năm có sự biến động nhiều về công tác nhân sự của Thường trực và 2 Ban HĐND nhưng nhờ có sự phân công hợp lý, chủ động sắp xếp công việc một cách khoa học nên hoạt động của 2 Ban đã thu đạt kết quả đáng kể. Công tác chuẩn bị và tiến hành thẩm tra được triển khai chặt chẽ nên các báo cáo thẩm tra đánh giá tình hình KTXH, ANQP của UBND thành phố của 2 Ban thể hiện sự tập trung được trí tuệ cao và ngày càng có tính phản biện sâu sắc. Riêng 2 Ban cũng đã thực hiện hoạt động giám sát bảo đảm chất lượng và đạt kết quả phấn khởi. Ngoài các lĩnh vực thuộc về công tác quản lý, điều hành của nhà nước, 2 Ban đã giám sát xuyên suốt kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố, khảo sát cơ sở vật chất, kinh phí đóng góp của tiểu thương và việc bố trí, phân lô tại chợ Hội An (đơn nguyên Trần Phú), khảo sát kiến nghị xem xét giải quyết 3 trường hợp được giao đất diện thu nhập thấp nhưng không đúng đối tượng tại thôn Đông Hà (xã Cẩm Kim)… Các tổ đại biểu HĐND cũng nêu cao trách nhiệm trước cử tri, giữ mối quan hệ tốt với các địa phương tại khu vực được bầu, tham gia đóng góp nhiều ý kiến sát thực và phù hợp với chính quyền các xã phường. Nhiều hoạt đông giám sát, khảo sát độc lập mang tính tập thể của các tổ cũng mang lại hiệu quả thiết thực.

Dẫu vẫn còn một số tồn tại, hạn chế do khách quan lẫn chủ quan như: các hoạt động hậu giám sát chưa được duy trì thường xuyên, liên tục, chưa chú trọng theo dõi kết quả giải quyết vụ việc; hoạt động của các đại biểu và thành viên các Ban HĐND chưa thật đều tay, năng lực không đồng đều, phương pháp chưa phong phú, thiếu chuyên nghiệp… nhưng nhìn chung hoạt động của HĐND thành phố năm qua đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thể hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cử tri và quyền làm chủ của công dân, góp phần thúc đẩy KTXH thành phố Hội An phát triển.

Đỗ Huấn

Trả lời