Cẩm Châu đặt thùng phiếu cải cách hành chính

Từ đầu tháng 9 đến nay, phường Cẩm Châu đã đặt “Thùng phiếu khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức công dân”  ngay tại trụ sở UBND phường để người dân đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công vụ tại địa phương, theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thành phố.

Thùng phiếu được đặt ở địa điểm dễ quan sát nhất cho nhân dân tiện góp ý- Ảnh: Lê Hiền

Theo đó, sau khi mỗi người dân đến làm các thủ tục giấy tờ tại UBND phường, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ phát phiếu khảo sát để người dân điền thông tin và trả lời các câu hỏi về cách thức giao tiếp, ứng xử, thái độ phục vụ, kết quả thực hiện, giải quyết công việc hoặc góp ý đối với cán bộ phường.

Cùng với đó, thời gian qua, phường Cẩm Châu còn niêm yết đầy đủ các TTHC để các tổ chức, công dân có nhu cầu giải quyết có thể trực tiếp nghiên cứu áp dụng hoặc trao đổi với cán bộ đầu mối giải quyết TTHC để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể. Nhờ vậy đến nay, tại địa phương chưa có ý kiến nào phản ánh về những bất cập của việc giải quyết các TTHC.

Lê Hiền

Trả lời