Thành phố Hội An công khai 100% TTHC tại tuyến xã phường và bộ phận “một cửa”

Từ năm 2013 đến nay, UBND thành phố Hội An đã triển khai kế hoạch cung ứng dịch vụ công mức độ 2 và công khai tất cả các thủ tục hành chính.

Thông qua trang thông tin điện tử của thành phố và các giao diện liên kết web xã phường, các ban ngành, đến nay đã có 100% thủ tục hành chính được công khai điện tử. Đối với các thủ tục hành chính mới, thành phố cũng thường xuyên chỉ đạo cập nhật, đăng tải bổ sung kịp thời để các tổ chức, công dân thuận tiện trong việc tải biểu mẫu, tờ khai khi thực hiện giao dịch hành chính.

Tại 13 xã phường và các đơn vị như Bộ phận “một cửa”, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Công an thành phố, bệnh việnđa khoa…, thành phố cũng đã chỉ đạo duy trì nghiêm túc việc niêm yết các thủ tục hành chính cần thiết tại các địa điểm dễ quan sát để nhân dân thuận tiện tham khảo, nghiên cứu thực hiện.

Lê Hiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *