Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính Khóa học 2018-2019

Chiều ngày 10/6, tại Hội trường thành phố, Trường Chính trị tỉnh đã phối hợp với Thành ủy Hội An tổ chức bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính, khóa học 2018 – 2019.

Đại biểu lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao bằng tốt nghiệp cho các học viên- Ảnh: Minh Vũ

Sau khóa học 12 tháng, các học viên đã được trang bị các kiến thức cơ bản về: Chủ nghĩa Mác Lê – Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính và kiến thức, kỹ năng về công tác Đảng, vận động quần chúng nhân dân, về lãnh đạo, quản lý; quá trình hình thành, phát triển và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Nam.

Kết thúc khóa học, có 25 học viên đạt loại giỏi, chiếm 35,7 % và 45 học viên đạt loại khá, chiếm 64,3%. Trường Chính trị tỉnh đã công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính cho 69 học viên; đồng thời, nhà trường đã trao giấy khen cho 7 học viên đã có thành tích tốt trong học tập.

Mỹ Lệ