Tập huấn cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2023

Hội Cựu chiến binh thành phố vừa phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ Hội cựu chiến binh cơ sở năm 2023.

Gần 150 đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch Hội CCB các xã, phường và chi hội tham gia.

Trong 1 ngày học tập, các báo cáo viên đến từ tỉnh hội đã phổ biến chuyên đề “Cựu chiến binh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đồng thời hướng dẫn cán bộ cơ sở thực hiện Điều lệ Hội CCB (khóa VII) nhiệm kỳ 2022 – 2027, thực hiện lễ tang khi hội viên CCB từ trần và thực hành công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Hội CCB Việt Nam…

LÊ HIỀN