Sơn Phô 2 ra mắt mô hình “Chi hội nông dân không vi phạm pháp luật”

Tối 23/5, Hội Nông dân phường Cẩm Châu phối hợp với Công an phường tổ chức ra mắt mô hình “Chi hội nông dân không vi phạm pháp luật” tại khối phố Sơn Phô 2.
Tham gia mô hình có 5 thành viên, do Chi hội trưởng chi Hội nông dân khối Sơn Phô 2 làm tổ trưởng. Các thành viên có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên nông dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng ngừa tội phạm trong hội viên và người dân; giáo dục con, cháu trong gia đình không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội.

Chi hội nông dân khối Sơn Phô 2 cam kết không vi phạm pháp luật

Dịp này, Công an phường đã thông tin về tình hình an ninh trật tự, các tệ nạn xã hội trên địa bàn trong thời gian qua; các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng cho nhân dân, hội viên nông dân.

Thông tin tình hình an ninh trật tự, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng cho cán bộ, hội viên nông dân

Qua đó, nâng cao tinh thần cảnh giác của nhân dân và hội viên nông dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

MỸ LỆ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *