Sơ kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ huy Quân sự với các tổ chức chính trị – xã hội.

Chiều ngày 11.11, BCĐ PHHĐ giữa BCH quân sự với các tổ chức CT-XH thành phố Hội An sơ kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ huy Quân sự với các tổ chức chính trị – xã hội thành phố năm 2022 và triển khai nội dung, biện pháp phối hợp hoạt động năm 2023.

Năm qua, công tác PHHĐ giữa Ban CHQS với các tổ chức chính trị – xã hội thành phố đạt kết quả khá tốt. Trọng tâm là công tác tuyên truyền và vận động hội viên, đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ LLVT và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, chiến sĩ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động, các ngày kỷ niệm của quê hương, đất nước. Các bên đã phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo 3/3 xã, phường thực hiện tốt diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường, đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm an toàn tuyệt đối, tiềm lực trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Thông qua công tác PHHĐ góp phần cùng địa phương xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “DBHB”, BLLĐ của các thế lực thù địch. Quốc phòng an ninh được giữ vững và tăng cường; mối quan hệ gắn bó máu thịt quân – dân không ngừng được củng cố và nâng cao.
Tại hội nghị, sau khi nghe các ý kiến thảo luận, BCĐ PHHĐ giữa BCH quân sự với các tổ chức CT-XH thành phố Hội An đã tiếp tục triển khai và định hướng nhiều nội dung để công tác phối hợp ngày càng hiệu quả hơn trong những năm tới.

LÊ HIỀN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *