Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Ban Chỉ huy Quân sự TP Hội An vừa tổ chức Lễ phát động thi đua với chủ đề: “Lực lượng vũ trang Hội An làm theo lời Bác – thi đua giành 3 nhất” nhằm  lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).

Tại lễ phát động, 13 Ban Chỉ huy Quân sự xã phường và 19 đơn vị tự vệ cùng 3 ban tham mưu, chính trị, hậu cần kỹ thuật của Ban Chỉ huy Quân sự TP Hội An đã ký kết giao ước thi đua với nội dung 3 nhất, đó là: nhận thức tư tưởng tốt nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất và tổ chức các hoạt động hiệu quả nhất.

Lực lượng vũ trang Hội An ký kết giao ước thi đua- Ảnh: Phú Toàn

Theo đó, lực lượng vũ trang thành phố thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt các Chỉ thị của cấp trên, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng 100% cán bộ chiến sỹ có bản lĩnh vừng vàng, tuyệt đối trung thành. Lực lượng vũ trang thành phố thường xuyên cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc địa bàn thành phố, chủ động tham gia phòng chống thiên tai, bão lũ, đấu tránh phòng chống tội phạm, huấn luyện đảm bảo 100% đạt yêu cầu, trong đó có 90% trở lên khá giỏi; thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của địa phương, thường xuyên chăm lo công tác hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa…

Lê Hiền