Mở lớp Bồi dưỡng kiến thức QPAN cho chức việc các tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng người Hoa

Sáng nay (4/5), Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh TP Hội An tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho gần 50 chức việc các tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng người Hoa trên địa bàn TP.

Trong một ngày làm việc, Hội đồng Giáo dục QP –AN thành phố truyền đạt 2 chuyên đề: “Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo, gắn với QPAN trong tình hình mới, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách PL của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam”.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh- Ảnh: Minh Anh

Sau khi trao đổi mạn đàm, kết thúc lớp học, các học viên được tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh Quân khu 5, Đà Nẵng), qua đó góp phần củng cố và nâng cao kiến thức quốc phòng an ninh cho chức việc các tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng người Hoa trên địa bàn TP.

Lê Hiền