Ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2018-2020

Chiều ngày 18/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hội An đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác với UBND thành phố và Công An thành phố Hội An giai đoạn 2018-2020.

Tại buổi lễ ký kết Chương trình phối hợp – Ảnh: Quốc Hải

Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với UBND thành phố trong việc triển khai kế hoạch phát triển KTXH, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đề xuất chủ trương, giải pháp công tác tuyên truyền trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án, đề án phát triển KTXH,…

Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với Công An thành phố nhằm định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, góp phần bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc.

Quang cảnh Lễ ký kết chương trình phối hợp- Ảnh: Quốc Hải

Quốc Hải