Hội An: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thành ủy Hội An vừa tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Trần Ánh, Bí thư Thành ủy đã chủ trì hội nghị.

10 năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Hội An đã ban hành Kế hoạch và các văn bản hướng dẫn, tổ chức học tập quán triệt trong BCH Đảng bộ, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cơ quan đơn vị, địa phương, đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên. Nhờ vậy, cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trên cơ sở Chương trình hành động của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết này, cả hệ thống chính trị của thành phố đã tập trung công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; chăm lo phát triển kinh tế văn hóa xã hội, kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân; củng cố vững chắc nền Quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, có sức chiến đấu cao… Thành ủy Hội An đã đầu tư hơn 130 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ quốc phòng quân sự. Địa phương đã tổ chức thành công 25 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, 2 cuộc diễn tập cấp thành phố. Riêng trong việc xây dựng khu vực phòng thủ, UBND TP Hội An đã ban hành Kế hoạch chuyển trạng thái địa phương từ thời bình sang thời chiến, bảo đảm khi có chiến tranh xảy ra, toàn đảng, toàn quân và toàn dân Hội An bảo vệ thành phố vững chắc.

Dịp này, Thành ủy đã đánh giá cụ thể kết quả đạt được cũng như chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và phương hướng về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới tại địa phương để tiếp tục thực hiện Nghị quyết trong những năm đến. UBND TP cũng đã khen thưởng 12 cá nhân và 12 tập thể có thành tích thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới 10 năm qua.

LÊ HIỀN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *