Hội An diễn tập một bên hai cấp có một phần thực binh

Hai ngày nay, thành phố Hội An đang tổ chức diễn tập thử, trước khi cuộc diễn tập khu vực phòng thủ một bên hai cấp (với 2 nội dung: diễn tập cơ chế và thực binh phòng chống khủng bố) chính thức diễn ra vào ngày 24 và 25 tháng 8 này.

Đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quốc phòng quân sự địa phương, được tổ chức vận hành theo cơ chế Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị và các văn bản của Chính phủ, Chỉ thị của tỉnh, nhằm nâng cao trình độ lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền địa phương, năng lực tham mưu theo chức năng nhiệm vụ của Cơ quan Quân sự, Biên phòng, Công an và các cơ quan ban ngành đoàn thể của thành phố trong việc xử lý các tình hình, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch UBND thành phố thông tin nhanh tình hình và phân giao nhiệm vụ cho các phó chủ tịch tại phòng làm việc- Ảnh: Lê Hiền

Diễn tập cơ chế chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp quốc phòng- Ảnh: Lê Hiền

Diễn tập cơ chế trên san bàn- Ảnh: Lê Hiền

Riêng nội dung thực binh phòng chống khủng bố sẽ do Công an tỉnh chủ công phối hợp với thành phố tổ chức diễn tập tại khuôn viên Phân hiệu trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam – Khu vực Miền Trung Tây Nguyên, thuộc khối Phước Hải, phường Cửa Đại vào sáng 25 tháng 8.

Lê Hiền