Lực lượng khuyến công viên hoạt động hiệu quả

Đến nay đã có 10/13 xã phường xây dựng được lực lượng khuyến công viên, trừ các địa phương Cửa Đại, Cẩm An và Tân Hiệp. Tuy không phải là cán bộ chuyên trách nhưng lực lượng khuyến công viên luôn nhiệt tình và ham học hỏi nên đã góp phần tích cực trên lĩnh vực sản xuất TTCN ở xã phường.

Nghề làm tre, dừa truyền thống ở Cẩm Thanh- Ảnh: Đỗ Huấn

Lực lượng này được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên, từng bước phát huy hiệu quả hoạt động, góp phần thúc đẩy các hoạt động khuyến công, nâng cao năng lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực sản xuất CN-TTCN. Nhờ vậy, việc ứng dụng khoa học công nghệ, thương mại điện tử, nhân rộng các mô hình sản xuất mới, phát triển làng nghề và du lịch làng nghề, du lịch cộng đồng… có nhiều chuyển biến tích cực, gắn kết sản xuất TTCN với du lịch dịch vụ, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đỗ Huấn

Danh mụcChưa phân loại