Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025

Sau khi chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm và rút kinh nghiệm, hiện nay Đảng ủy các cơ sở xã phường và đơn vị trực thuộc đang tập trung chỉ đạo và hoàn thành Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Đại hội tiến hành tổng kết việc thực hiện nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống đại dịch Covid-19, bảo đảm an toàn, thích ứng linh hoạt để ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế – xã hội; đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025, tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trong điều kiện dịch bệnh từng bước được kiểm soát. read more

Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi xã Cẩm Thanh năm 2022

Đảng ủy xã Cẩm Thanh vừa tổ chức hội thi thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi xã Cẩm Thanh năm 2022, thu hút 11 thí sinh đến từ các chi bộ của 6 thôn, 3 trường học và chi bộ công an, quân sự xã. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. read more

Cẩm Thanh với mô hình CCHC “Ngày thứ tư không hẹn”

Xã Cẩm Thanh là địa phương duy nhất của TP.Hội An được UBND tỉnh chọn thực hiện chuyển đổi số, xây dựng “xã thông minh”, góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành trong công tác hành chính, tạo hài lòng với người dân. “Ngày thứ tư không hẹn” là mô hình CCHC Cẩm Thanh đang triển khai thực hiện. read more