Thành ủy Hội An: Thẩm định khoa học công trình lịch sử công nhân lao động và công đoàn thành phố Hội An (1929-2010)

Chiều ngày 15/5/2023, Thành ủy Hội An đã tổ chức hội nghị thẩm định khoa học công trình lịch sử công nhân lao động và công đoàn thành phố Hội An (1929-2010). Đồng chí Đinh Phú Đông – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, chủ trì hội nghị. read more

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Nâng cao hiệu quả công việc

Ở TP.Hội An, trong những năm qua công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ công chức, viên chức (CCVC) và người lao động (NLĐ) được các cơ quan, đơn vị thường xuyên chú trọng gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. read more

Hội nghị lần thứ XI Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hội An khóa XVIII

Sáng ngày 11.4, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hội An khóa XVIII đã tổ chức Hội nghị lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023 đồng thời trình bày dự thảo Nghị quyết về chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh và bàn một số công việc thuộc thẩm quyền. read more