Phường Minh An nghiệm thu Đài Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông (gọi tắt là truyền thanh IP).

Phường Minh An (thành phố Hội An) vừa tổ chức nghiệm thu, đưa vào sử dụng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông (gọi tắt là truyền thanh IP). Đây là một trong số 4 địa phương được thành phố Hội An thống nhất tự chủ kinh phí đầu tư truyền thanh IP – một hệ thống Đài truyền thanh không dây mới, ứng dụng mạng internet để sản xuất chương trình, phát sóng, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin tuyên truyền tại địa phương và từng bước thực hiện Quyết định số 135 ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin”.

Phường Minh An nghiệm thu Đài Truyền thanh

Được sự thống nhất của thành phố, năm 2020, phường Minh An đã đầu tư hơn 230 triệu đồng lắp đặt thiết bị và vận hành thử nghiệm hệ thống truyền thanh IP. Từ đó đến nay, công trình đã phát huy tác dụng, phục vụ công tác tuyên truyền thường xuyên, ổn định, nhất là đối với các sự kiện trọng đại như bầu cử, phòng chống dịch bệnh, thiên tai…
Tại buổi nghiệm thu, cùng với các bên liên quan, UBMTTQ phường đã tham gia giám sát trực tiếp về nguồn gốc xuất xứ trang thiết bị, quá trình vận hành, sử dụng của toàn hệ thống, qua đó, tạo cơ sở cho UBND phường Minh An nghiệm thu, đưa vào sử dụng.
Được biết, hiện nay, cùng với phường Minh An, tại Hội An đã có 2 xã, phường là Thanh Hà và Cẩm Thanh cũng đã đầu tư Đài truyền thanh IP. Tới đây, xã Tân Hiệp cũng sẽ được đầu tư đài Truyền thành IP theo Nghị quyết 28 ngày 29/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về hỗ trợ xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2023, nhằm thực hiện Quyết định số 135 ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin”.

Lê Hiền – Quốc Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *