Hội An tập huấn công tác dân vận cơ sở năm 2021

Ngày 29/10, Ban Dân vận Thành ủy Hội An đã tổ chức buổi tập huấn công tác dân vận cơ sở năm 2021.

Buổi tập huấn diễn ra tại Hội trường Thành Ủy

Buổi tập huấn nhằm giúp cán bộ làm công tác dân vận ở các địa phương nắm vững lí luận chung, vai trò chỉ đạo, quan niệm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng của công tác dân vận trong hệ thống chính trị đồng thời trang bị những kiến thức về công tác tôn giáo, an ninh mạng trong tình hình hiện nay.

Tố Trân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *