Tổng kết hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố Hội An

Ngày 14.1.2022, tại Hội An, ông Nguyễn Văn Lanh – Phó Chủ tịch UBND thành phố – Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố Hội An đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Nam.

Tổng kết hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố Hội An năm 2021

Sau cuộc họp trực tuyến, thành phố đã tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố Hội An. Năm 2021, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố đã thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, điều hành, tăng cường kiểm tra giám sát công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, đảm bảo thực hiện đúng quy định, có hiệu quả, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. 

Tính đến 31.12.2021, tổng nguồn vốn thực hiện hơn 166 tỷ đồng, tăng trên 32 tỷ đồng; tổng doanh số cho vay đạt  trên 90 tỷ đồng với hơn 2.000 lượt hộ vay vốn, tăng hơn 23 tỷ đồng; số dư huy động tiền gửi tiết kiệm hơn 44,7 tỷ đồng, tăng trên 5,8 tỷ đồng so với năm 2020. 

Ngân hàng CSXH thành phố đã chủ động tổ chức hoạt động đảm bảo an toàn về người và tài sản, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các đối tượng chính sách tham gia sản xuất kinh doanh khắc phục khó khăn. Nguồn vốn cho vay được giải ngân đến đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả,…

Ký kết văn bản liên tịch về việc uỷ thác cho vay

Năm 2022, Ngân hàng CSXH thành phố Hội An tiếp tục tham mưu cho thành phố cấp bổ sung vốn sang Ngân hàng CSXH để thực hiện cho vay; tăng cường huy động vốn trong dân cư, chủ động thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn; tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng về các tiêu chí tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn, tỷ lệ thu lãi; chất lượng hoạt động giao dịch xã, chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn, nâng cao hiệu quả chất lượng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Hội nghị cũng đã ký kết văn bản liên tịch về việc uỷ thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác giữa Ngân hàng CSXH với các tổ chức chính trị xã hội của thành phố./.

Quốc Hải