Hội An kiến nghị có cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển đô thị di sản

Làm việc với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Quảng Nam về công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015 – 2020 mới đây, lãnh đạo thành phố Hội An đã kiến nghị nhiều vấn đề để phát triển đô thị di sản.

Năm 2021, tỷ lệ đô thị hóa của Hội An đạt khoảng 74,5%

Thành phố đề nghị cấp trên sớm có cơ chế, chính sách đặc thù cho Hội An với những tiêu chí quan trọng để phát triển đô thị di sản bền vững; phân cấp, phân quyền cho UBND cấp huyện, đồng thời phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và quyền hạn giữa cấp tỉnh với cấp huyện, giữa các sở ban ngành với chính quyền cấp huyện; xem xét ý tưởng mở rộng địa giới hành chính của Hội An…

Định hướng quy hoạch Hội An trở thành đô thị đặc thù

Trong giai đoạn 2015 – 2020, trên địa bàn thành phố Hội An có 3 quy hoạch phân khu và 12 quy hoạch chi tiết được lập, thẩm định, phê duyệt và hiện đang tiến hành điều chỉnh quy hoạch các phân khu này. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ đô thị hóa của Hội An đạt khoảng 74,5%, dân số toàn đô thị đạt hơn 100 nghìn người, mật độ dân số trung bình toàn đô thị đạt khoảng 1.582 người/km².
Theo định hướng quy hoạch, Hội An sẽ trở thành đô thị đặc thù có những tiêu chí tương đương với đô thị loại II vào năm 2025, đạt chuẩn đô thị thông minh vào năm 2030, đảm bảo định hướng phát triển đô thị “sinh thái, văn hóa, du lịch” mang tầm quốc tế.

QUỐC HẢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *