Hội LHPN thành phố Hội An phát động “Nói không với rác thải nhựa dùng một lần” tại xã đảo Tân Hiệp

Tại xã đảo Tân Hiệp, Hội LHPN thành phố Hội An vừa tổ chức chương trình phát động “Nói không với rác thải nhựa dùng một lần” và ra mắt Tổ phụ nữ giám sát cộng đồng nói không với rác thải nhựa dùng một lần tại Cù Lao Chàm.

Tổ phụ nữ giám sát cộng đồng nói không với rác thải nhựa dùng một lần tại Cù Lao Chàm gồm 10 thành viên thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở về thực hiện không sử dụng các sản phẩm nhựa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt hàng ngày. Dịp này cũng diễn ra hoạt động đổi rác lấy sản phẩm thay thế. Qua đó, thu được 66kg vỏ lon, 30kg giấy carton, 20kg vỏ chai nhựa gây quỹ môi trường xanh được 1,5 triệu đồng. Ban tổ chức đã trao 250 cà mèn và 600 chai thủy tinh cho người dân địa phương với tổng kinh phí 25 triệu đồng.

QUỐC HẢI