Phường Cẩm Nam: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2019

Ngày 18.2, Phường Cẩm Nam tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và giai đoạn 2015-2019.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước- Ảnh: Quốc Hải

Năm năm qua, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Cẩm Nam đã tập trung toàn lực, phát huy tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng phường ngày một phát triển bền vững.

Kinh tế tiếp tục phát triển, lĩnh vực DV-DL-TM giữ vững vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn tại địa phương. Năm 2019, tỷ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế là: DV-DL-TM chiếm 47,08%, tăng 9,89%; TTCN chiếm 13,63%, tăng 4,4%; Ngư nghiệp chiếm 38,44%, giảm 12,97%; Nông nghiệp chiếm 0,85%, giảm 1,32% so với năm 2015. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng năm năm qua là 38,4 tỷ đồng, trong đó ngân sách phường hơn 4 tỷ đồng. Các chỉ tiêu về khối phố văn hóa, tộc họ văn hóa, gia đình văn hóa được duy trì ổn định, bình quân các danh hiệu khối phố văn hóa đạt từ  3-4 khối phố/năm, tộc họ văn hóa từ 13-15 tộc họ/năm, gia đình văn hóa từ 90-95%/năm. Tổng thu ngân sách tăng bình quân 14,74%/năm; riêng năm 2019 đạt trên 10,6 tỷ đồng, tăng 64,43% so với năm 2015.

Song song với việc phát triển kinh tế, các chuẩn mực, tiêu chí văn hoá xã hội được nâng cao; công tác quản lý Nhà nước, xây dựng chính quyền được tập trung. Cùng với đó, việc củng cố và đổi mới hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị là khâu quan trọng, làm cơ sở cho việc đẩy mạnh phát triển kinh tế theo đúng định hướng.

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình, lập nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Năm năm qua, trên địa bàn phường có 1 tập thể và 1 cá nhân được Trung Ương khen thưởng; 1 tập thể và 2 cá nhân được UBND tỉnh khen tặng; UBND thành phố Hội An khen tặng 76 tập thể, 99 cá nhân và 24 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Nhiều cá nhân, tập thể được tuyên dương, khen thưởng– Ảnh: Quốc Hải

Tại hội nghị, Hội đồng Thi đua khen thưởng phường Cẩm Nam đã tuyên dương, khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể; trao cờ dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2015-2019) cho cán bộ và nhân dân khối phố Hà Trung và cờ dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 cho cán bộ và nhân dân khối phố Xuyên Trung./.

Quốc Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *